Skip to content
  • Categorie

  • Tag

  • Onderwijssector

  • Items

Campagne | ‘Grow with the Flow’

Thirty030 heeft een campagne 'Grow with the Flow' opgezet om jongeren met depressie- en angstklachten te laten zien dat ze niet alleen zijn. Met deze…

Lees meer

Onderzoek | Effect 2e corona-golf

Onderzoeksrapport |2e Corona-golf: hoe gaat het met u? Isolement mensen met beperking neemt sterk toe Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn…

Lees meer

Onderzoek | Onderwijs op afstand

Studenten maken zich veel zorgen om de coronacrisis (66%). De coronacrisis heeft een grote invloed op de manier waarop studenten hun studiejaar kunnen voortzetten. Zo…

Lees meer

Handreiking | Waarden Voor Een Nieuwe Taal

Handreiking | Waarden Voor Een Nieuwe Taal Kernwaarden In deze handreiking wordt voor duurzame verandering als drijfveer en motivatie uitgegaan van vijf kernwaarden: Veiligheid Respect…

Lees meer

Handreiking | LHBTI-emancipatie

Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van…

Lees meer

Onderzoek – Miniposter Studentenwelzijn

Onderzoek - Miniposter Studentenwelzijn Een zee van kennis in het hoger onderwijs Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ComeniusNetwerk organiseerden voor het eerst samen…

Lees meer

Handreiking | Handreiking Studentenbegeleiding

Handreiking Studentenbegeleiding Psychische klachten onder studenten is een actueel en belangrijk thema en actie ondernemen op dit gebied is noodzakelijk. Hoewel er steeds meer aandacht…

Lees meer
Back To Top