Skip to content
Initiatiefnemer: Nationale Jeugdraad
Term: LGBTQIA2S+
Datum initiatief: januari 2021

Jongerenpanel

Eén van de onderdelen van Rainbow Academy is het jongerenpanel.  Binnen het panel gaan LGBTQIA2S+ jongeren tussen de 15 en 24 jaar vanuit hun eigen perspectief met hun kennis, ervaring, wensen en behoeften in gesprek met partijen over bijvoorbeeld beleidsvraagstukken, kunstprojecten en televisieprogramma’s. Zij weten het beste wat ze nodig hebben en vertellen dat graag aan de mensen die onze wereld vormgeven. Júist als het om LHBTQIA+-zaken gaat.

Trainingen

Vanuit de Rainbow Academy ontvangen de jongeren training om vaardigheden zoals storytelling, advies geven en spreken in het openbaar op te doen. Met hun kennis, ervaringen, wensen en behoeften gaan zij vanuit hun eigen perspectief met partijen in gesprek over bijvoorbeeld beleidsvraagstukken, kunstprojecten, campagnes en televisieprogramma’s. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies. Ook werken de panelleden aan projecten binnen een van de vijf werkgroepen.

Werkgroepen

Ook werken de jongeren samen aan projecten binnen één van de volgende vijf werkgroepen:

  1. Veiligheid op straat
  2. Veilige sfeer op school
  3. Bi visibility
  4. Transgenderzorg
  5. Transgender en sport(protocollen)

Lees meer over het Rainbow Academy Panel

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er heeft een impactmeting plaatsgevonden.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Middelgroot initiatief (100 – 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top