Skip to content
Initiatiefnemer: MIND
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 30 maart 2022

MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat de mentale gezondheid van jongeren de juiste aandacht krijgt.
Samen met jongeren, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers creëren ze een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. En waar hun oplossingen leiden tot meer veerkracht en een goede mentale gezondheid. De jongeren vormen de basis van dit programma! In alle activiteiten, overleggen en bijeenkomsten van MIND Us zijn jongeren betrokken en dragen ze bij aan de doelstellingen. Andere belangrijke aspecten in dit programma zijn data en monitoring.

Focus

MIND Us gaat zich focussen op de drie leefgebieden waar jongeren zich in bewegen: wijk/vrije tijd, opleiding en online. MIND Us is een preventief programma. Gebaseerd op wetenschappelijke modellen gaan ze aan de slag op drie onderdelen of elementen van preventie, die in een continu samenspel met elkaar verbonden zijn:

  1. Maatschappij/ samenleving: de omgeving waarin jongeren opgroeien en die de mentale weerbaarheid juist vergroot of verkleint.
  2. Kennis en vaardigheden: de vaardigheden die jongeren aanleren zijn medebepalend voor de mentale veerkracht die zij ontwikkelen.
  3. Ondersteuning: laagdrempelige toegang tot ondersteuning en passende hulp voor jongeren met beginnende klachten.

Doel

‘MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is.’

Lees hier meer informatie over MIND Us

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top