Skip to content
  • Categorie

  • Tag

  • Onderwijssector

  • Items

Onderzoek | Wat beweegt studenten?

Een onderzoek naar de beweegredenen van studenten om zich al dan niet actief in te zetten voor hun medestudenten, opleiding en/of Inholland en welke opbrengsten…

Lees meer

Handreiking | LHBTI-emancipatie

Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van…

Lees meer

Onderzoek – Miniposter Studentenwelzijn

Onderzoek - Miniposter Studentenwelzijn Een zee van kennis in het hoger onderwijs Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ComeniusNetwerk organiseerden voor het eerst samen…

Lees meer

Onderzoek | Depressie enkele cijfers

Depressie: enkele cijfers De infographic Depressie: enkele cijfers geeft in een oogopslag informatie over de feiten en cijfers: Wat is een depressie? Hoe vaak depressies voorkomen…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Caring Universities

Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de vier betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht en worden studenten tools aangeboden om hier zelf mee…

Lees meer

Campagne | hartvoorstudenten 

Hartvoorstudenten is een initiatief, een website, opgezet door Universiteiten van Nederland. De coronacrisis is ongekend hard, ook voor de studenten aan de universiteiten van Nederland.…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Time Out

Interactieve theatervoorstelling Time Out is  een interactieve theatervoorstelling over stress, prestatiedruk en studeren voor en tijdens corona. De voorstellingen worden volledig op maat gemaakt en…

Lees meer

Onderzoek | Kansengelijkheid in het onderwijs

Welke leerling- en omgevingsfactoren zijn te identificeren als het gaat om gelijke kansen in het onderwijs? Met deze onderzoeksvraag ging het Verwey-Jonker Instituut aan de…

Lees meer

Onderzoek | Oorzaken uitval onder verpleegkundigen

Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Projectbeschrijving Het primaire doel…

Lees meer

Onderzoek | Analyse Studentenwelzijn

Een analyse van bestaande databronnen over studentenwelzijn in het hoger onderwijs De afgelopen jaren is het welzijn van studenten steeds groter onderwerp van discussie geworden.…

Lees meer
Back To Top