Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Alliantie Gezondheidszorg op maat (AGOM)
Term: LGBTQIA2S+
Datum initiatief: 2021

Begrippenlijst sekse, gender en seksuele oriëntatie

In deze begrippenlijst vind je een omschrijving van veel gebruikte termen en begrippen als gender, transgender, cisgender enzovoort. Dit is de omschrijving zoals de Alliantie Gezondheidszorg op Maat hanteert. De begrippenlijst kan je helpen om personen en thematiek correct en respectvol te beschrijven en te bespreken.

Naar de online begrippenlijst

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is niet geëvalueerd.
  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De website is digitaal toegankelijk.
Back To Top