Skip to content
Initiatiefnemer: Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Stichting Time Out
Term: Sociale veiligheid
Datum initiatief: mei 2024

Handreiking sociale veiligheid

Sociale veiligheid is van essentieel belang voor het creëren van een stimulerende en inclusieve leeromgeving. Deze vorm van veiligheid gaat verder dan alleen de fysieke bescherming van studenten en medewerkers; het omvat ook het waarborgen van een sfeer waarin iedereen zich gerespecteerd, gewaardeerd en vrij voelt om zichzelf te zijn zonder angst voor discriminatie, intimidatie of welke vorm van grensoverschrijdend gedrag dan ook. Sociale veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde voor studentenwelzijn: een leeromgeving waarin je elkaar om hulp vraagt, waar taboes bespreekbaar zijn en je elkaar aanspreekt op misstanden.

Het bevorderen van sociale veiligheid in het hbo/wo vereist inspanningen van alle betrokkenen: van het bestuur en de docenten tot de studenten zelf. In de praktijk horen we vaak dat hbo/wo-instellingen graag aan de slag willen met sociale veiligheid, maar het nog lastig vinden om handen en voeten te geven aan dit onderwerp. In deze handreiking bieden we praktische tips, handvatten en tools voor het hbo/wo om aan de slag te gaan met het creëren van een sociaal veilige leeromgeving. Deze tips, handvatten en oplossingsrichtingen vormen geen volledige lijst van alle mogelijkheden en zijn ook niet allemaal wetenschappelijk bewezen, maar geven een concreet overzicht van mogelijkheden om met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

Lees hier de handreiking.

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op: www.onderwijskennis.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Middellang (3 maanden-1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top