Skip to content
Initiatiefnemer: Universiteit Twente
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: November 2021

Handreiking Studentenbegeleiding

Psychische klachten onder studenten is een actueel en belangrijk thema en actie ondernemen op dit gebied is noodzakelijk. Hoewel er steeds
meer aandacht voor is, is het voor veel studenten, maar ook voor medewerkers, nog steeds erg moeilijk om psychische problemen bespreekbaar te maken. Te vaak nog hebben we vooroordelen over mensen met psychische problemen. We labelen bewust en onbewust
iemand als ‘anders’ of als ‘niet-normaal’, terwijl dit niet terecht is: bijna de helft van de mensen kampt eens in zijn of haar leven met
psychische klachten. Laten we daarom op zoek gaan naar een manier hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met psychische klachten, zowel die van onszelf als die van een ander.

In de Handreiking Studentenbegeleiding, geschreven door studentenpsychologen, proberen we iedereen die zich in meer of mindere mate met het begeleiden van studenten bezighoudt te ondersteunen en handvatten te bieden. We verschaffen informatie over (veelvoorkomende)
psychische aandoeningen om een bijdrage te leveren aan het herkennen en bespreekbaar maken hiervan. Ook proberen we zo stigmatisering te doorbreken. Een ander punt is het op een inclusieve manier begeleiden van studenten. Onze studentenpopulatie is door de jaren heen diverser geworden. We zullen in deze handreiking daarom ook aandacht besteden aan inclusief begeleiden waar ingezoomd zal worden op internationale studenten, culturele verschillen en seksuele diversiteit en genderidentiteit. De Handreiking Studentenbegeleiding biedt handvatten om het begeleiden van studenten te professionaliseren.

Bestellen

De Handreiking kan besteld worden via het secretariaat van Student Affairs Coaching & Councelling door een mail te sturen naar SACC@utwente.nl. De kosten zijn € 30,= (incl. BTW en verzendkosten). Graag bij het bestellen het bezorgadres vermelden en het adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden.

Specificaties Handreiking

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Initiatiefnemer: Universiteit Twente

Kwaliteitskader

Back To Top