Skip to content
Initiatiefnemer: 113 zelfmoordpreventie e.a.
Term: suïcidepreventie
Datum initiatief: 1 mei 2023

Het aantal suïcides onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen jaren gestegen. Het merendeel van de overleden jongeren lijkt ooit hulp te hebben ontvangen vanuit de zorg. Hoe kunnen we met alle organisaties in het jeugddomein samen optrekken (van ketenzorg naar netwerkzorg) om het aantal suïcides te verminderen? Daarvoor ontwikkelde Samen Minder Suïcide de leidraad suïcidepreventie voor het hele jeugddomein. Contact maken staat centraal in de leidraad. Denk aan contact maken met:

  • de jongeren en hun wanhoop
  • de naasten
  • je eigen gevoelens rondom het werken met suïcidaliteit
  • het hele professionele netwerk

Doel leidraad

Het doel van de leidraad en bijbehorende instructievideo’s is om professionals en organisaties binnen het jeugddomein te helpen om dezelfde werkwijze van suïcidepreventie toe te passen en samen als een groot netwerk op te trekken.

Doelgroep leidraad

De leidraad is bedoeld voor zorgorganisaties en zorgprofessionals die zich beroepsmatig bezighouden met de gezonde en veilige ontwikkeling van jongeren. Bekijk ook de video’s die de leidraad ondersteunen.

Download hier de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren, een netwerkbrede werkwijze

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top