Skip to content
Initiatiefnemer: L.P. Sonneveld, S.L. Bungener
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: maart 2022

LGBT+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en andere) jongeren hebben een hoger risico om trauma’s te ervaren en ontwikkelen mentale gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en suïcidaliteit dan hun hetero cisgender leeftijdsgenoten.

Doel

Met deze essay willen de auteurs een handreiking geven om bewustzijn en begrip te creëren van dit verhoogde risico en inzicht geven in interventies om lhbt+-inclusieve geestelijke gezondheidszorg te vergroten.

Methode

Overzicht van de literatuur en van verklarende modellen. Beschouwing van de huidige jeugd-GGZ en praktische adviezen voor de klinische praktijk.

Resultaten

Het verhoogde risico op psychische problemen bij LGBT+ jongeren zou verklaard kunnen worden door minderheidsstress, trauma, sociale uitsluiting en gezinsproblemen. Voor deze jongeren ontbreekt het in de huidige gezondheidszorg aan voldoende kennis, vaardigheden, een veilige omgeving en beschikbaarheid van deskundige zorg. Interventies die kunnen bijdragen tot inclusieve zorg zijn:

  • het signaleren van het verband tussen psychische problemen en LGBT+ identiteit, met inclusief taalgebruik;
  • het ondersteunen van jongeren bij het verkennen van hun eigen identiteit;
  • zorgen voor veiligheid;
  • ondersteuning bij het omgaan met minderheidsstress;
  • een organisatiescan uitvoeren naar het instellingklimaat;
  • generalistische zorg én expertisecentra inrichten voor het bieden van zowel algemene als expertisezorg.

Conclusie

LGBT+ jongeren zijn vatbaar voor geestelijke gezondheidsproblemen, als gevolg van minderheidsstress, trauma, sociale uitsluiting en familieproblemen. Bewustwording bij zorgverleners en organisaties is belangrijk en LGBT+-inclusieve geestelijke gezondheidszorg is nodig om adequate zorg te verlenen.

Download het essay: Op weg naar passende zorg voor LHBT+ jongeren met psychische klachten

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet volledig digitaal toegankelijk
Back To Top