Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Samenwerkende Gezondsheidsfondsen
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 7 februari 2021

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs een handreiking ontwikkeld voor leerkrachten om preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen.

Aanleiding voor de handleiding is eerder onderzoek van SGF. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat leerkrachten behoefte hebben aan concrete handvatten die hen op dagelijkse basis kunnen helpen bij het preventief stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Een laagdrempelige en praktische ondersteuningstool die van dag tot dag hiervoor gebruikt kan worden werd door veel leerkrachten gemist.

Deze handreiking biedt inspiratie en concrete handvatten ter ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling.  Deze zijn opzichzelfstaand, maar ook naast bestaande educatieve programma’s en interventies in te zetten.

Specificaties

Kwaliteitskader

Back To Top