Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn
Term: Stress/prestatiedruk
Datum initiatief: juli 2020

Handreiking | Studentenwelzijn in Corona-tijd

De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen te ondersteunen met voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren tijdens de omstandigheden van het coronavirus.

Hybride onderwijs

De belangrijkste factor voor het succesvol starten en doorlopen van de studie voor studenten met een ondersteuningsvraag is een goede verbinding tussen de onderwijsinstelling en het geheel van de leergemeenschap. Tevens is de juiste begeleiding, transparantie over verwachtingen en middelen en een goede informatievoorziening de kracht voor toegankelijk inclusief onderwijs.

Fysiek onderwijs

Aan te bevelen is om met de student af te stemmen waar de urgentie zit voor individueel maatwerk en zelfregie van de student. Daarnaast is het van belang om studenten te informeren over wat ze kunnen verwachten, welke regels gehanteerd worden (qua onderwijs en gebruik van het gebouw), en eventuele alternatieven voor fysiek onderwijs.

Online onderwijs

Online onderwijs kan bijdragen aan de studeerbaarheid van de opleiding door bijvoorbeeld studenten die vanwege hun gezondheid geen colleges kunnen bijwonen. Het is daarbij van belang dat er voorzieningen worden getroffen voor digitaal toegankelijk onderwijs voor bijvoorbeeld studenten met een auditieve of visuele beperking. Aan te raden is om de medezeggenschapsraad te betrekken en te zorgen voor duidelijke communicatielijnen tussen docenten en begeleiding.

Specificaties handreiking

Kwaliteitskader

Back To Top