Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Hogeschool Inholland
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: december 2020

Handreiking | Studeren in coronatijd: doe het samen

De hogeschool lectoraten Studiesucces en Diversiteit heeft een kwalitatieve studie uitgevoerd naar studenten hun ervaringen met online hoger onderwijs. De uitkomsten bevestigen de aanname dat samen studeren motiveert. Met deze uitkomsten zijn tips opgesteld die zijn geclusterd onder de vier thema’s:

  1. verbondenheid
  2. dagritme en structuur
  3. activerend onderwijs
  4. studentenwelzijn.

In een infographic worden de resultaten van de studie en tips om het welzijn en de betrokkenheid van studenten te vergroten gedeeld.

Specificaties

Kwaliteitskader

Back To Top