Skip to content
Initiatiefnemer: ECIO
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: 2015

 

Deze handleiding bevat praktische handvatten voor de dagelijkse begeleiding van studenten met psychische klachten. Naast begeleiding, staan ook het signaleren en doorverwijzen centraal. Veel psychische klachten komen tijdens de studietijd voor het eerst tot uiting. Het hoger onderwijs kan de eerste plek zijn, waar men signaleert ‘dat er iets aan de hand is’. Het doel van deze digitale handleiding is om begeleiders beter toe te rusten om studenten met psychische klachten open tegemoet te treden en hen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Verkennend onderzoek

Expertisecentrum inclusief onderwijs deed een inventariserend onderzoek onder haar contactpersonen in het hoger onderwijs. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat studentendecanen, studieadviseurs en studentenpsychologen te maken hebben met een toenemend aantal studenten dat kampt met psychische
klachten. Daarom is er behoefte aan meer deskundigheid op het gebied van het begeleiden van studenten met psychische klachten.

Nadere verkenning

Samen met een klankbordgroep bestaand uit studenten, studentendecanen, studentenpsychologen en professionals uit de GGZ heeft in 2014 een nadere verkenning plaatsgevonden. Deze verkenning heeft geresulteerd in een aanvraag bij het Fonds Psychische Gezondheid. Met de toegekende subsidie en de basissubsidie van OCW is, in samenspraak met de klankbordgroep, de  digitale handleiding voor (studie)begeleiders van studenten met psychische klachten in het hoger onderwijs tot stand gekomen.

Download hier de handreiking

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

 

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top