Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:ECIO Term:Psychische klachten Datum initiatief:2015 Update door:oktober 2021

Studeren met psychische klachten

Deze handleiding bevat praktische handvatten voor de dagelijkse begeleiding van studenten met psychische klachten. Naast begeleiding, staan ook het signaleren en doorverwijzen centraal. Veel psychische klachten komen tijdens de studietijd voor het eerst tot uiting. Het hoger onderwijs kan de eerste plek zijn, waar men signaleert ‘dat er iets aan de hand is’. Het doel van deze digitale handleiding is om begeleiders beter toe te rusten om studenten met psychische klachten open tegemoet te treden en hen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Verkennend onderzoek

Expertisecentrum inclusief onderwijs deed een inventariserend onderzoek onder haar contactpersonen in het hoger onderwijs. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat studentendecanen, studieadviseurs en studentenpsychologen te maken hebben met een toenemend aantal studenten dat kampt met psychische
klachten. Daarom is er behoefte aan meer deskundigheid op het gebied van het begeleiden van studenten met psychische klachten.

Nadere verkenning

Samen met een klankbordgroep bestaand uit studenten, studentendecanen, studentenpsychologen en professionals uit de GGZ heeft in 2014 een nadere verkenning plaatsgevonden. Deze verkenning heeft geresulteerd in een aanvraag bij het Fonds Psychische Gezondheid. Met de toegekende subsidie en de basissubsidie van OCW is, in samenspraak met de klankbordgroep, de  digitale handleiding voor (studie)begeleiders van studenten met psychische klachten in het hoger onderwijs tot stand gekomen.

Specificaties

Onderwijssector: hoger onderwijs
Download handreiking
Initiatiefnemers: ECIO, voorheen expertisecentrum handicap + studie

Back To Top