Skip to content
Initiatiefnemer: Onderwijsraad, ISO, LSVb, JOB, LAKS
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 23 mei 2022

Gezamenlijke bundel over de zorgen van jongeren 

Jongeren hebben zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren van nu en van toekomstige generaties onzeker zijn. Veertien adviesraden schreven samen een bundel, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst hebben. 

Bijdrage jongerenonderwijsorganisaties: ‘Maak van de mand een vangnet’  

De Onderwijsraad laat jongeren zelf aan het woord over hun zorgen over het onderwijs.  

Vier jongerenonderwijsorganisaties hebben een bijdrage geleverd aan de bundel. Zij schrijven in hun bijdrage ‘Maak van de mand een vangnet’ over hun zorgen over de toenemende prestatiedruk in het onderwijs. 

  1. het Landelijk Aktie Komitee Scholieren 
  2. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 
  3. Landelijke studentenvakbond 
  4. Interstedelijk Studenten Overleg.  

Zij betogen dat de sociale, emotionele, morele en intellectuele ontwikkeling van jongeren de hoofdtaak is van het onderwijs. Maar de druk om zich te voegen naar de gewenste standaard zit die hoofdtaak in de weg. Zij pleiten voor het verminderen van de prestatiedruk. Het onderwijs moet geen mand zijn waar jongeren doorheen kunnen vallen, maar een net dat ze opvangt. Juist als ze vallen. 

Specificaties 

Bundel jongerenorganisaties ‘Maak van de mand een vangnet’

  • Onderwijssector: mbo en hoger onderwijs
  • Initiatiefnemers: Onderwijsraad, ISO, LSVb, JOB, LAKS

Bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’

  • Onderwijssector: niet onderwijsspecifiek
  • Initiatiefnemers: 14 adviesraden waaronder ISO, LSVb, JOB, LAKS

Meer informatie over de uitgave en bijdrage van de jongerenonderwijsorganisaties 

Kwaliteitskader

Back To Top