Skip to content
Initiatiefnemer: ComeniusNetwerk
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 4 april 2022

Op initiatief van het ComeniusNetwerk, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur &Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vonden op 10 februari 2022 de jaarlijkse Solution Rooms plaats. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers hebben in verschillende Solution Rooms met elkaar gesproken over zes belangrijke thema’s in het hoger onderwijs.

Wetenschappelijke reflectie

De ervaringen en uitkomsten van de zes Solution Rooms zijn vastgelegd in een verslag en in deze uitgave gebundeld. Daarbij is elk themaverslag aangevuld met een wetenschappelijke reflectie, die door zes (onderwijs)wetenschappers zijn geschreven.

Thema’s

De thema’s waren:

  1. studentbetrokkenheid bij kwaliteitsverbetering,
  2. transdisciplinaire samenwerking,
  3. samen innoveren en ontwikkelen,
  4. flexibele keuzes binnen het curriculum,
  5. vormgeven aan studentsucces
  6. leren van toetsen.

Download hier de handreiking: Solution Rooms 2022 Blijvend vernieuwen-online. Uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het hoger onderwijs van de toekomst.’

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top