Skip to content
Initiatiefnemer: Trimbos Instituut
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 20 oktober 2021

Verkenning bouwstenen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

Wat maakt Nederland mentaal gezond? Deze vraag staat centraal in een verkennende studie van het Trimbos-instituut ter voorbereiding op een mogelijk Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Hierin komen vijf belangrijke adviezen naar voren die zijn uitgewerkt naar de praktijk.

Vijf adviezen

De vijf adviezen zijn:

  • pak mentale problemen bij de bron aan
  • benut sleutelmomenten in de levensloop
  • zet in op een mentaal gezonde leefomgeving
  • werk datagedreven binnen het akkoord
  • bouw aan een portfolio van maatregelen die elkaar versterken.

De Tweede Kamer nam in februari het initiatief om te kijken of een Nationaal Preventieakkoord op het gebied van Mentale Gezondheid mogelijk is. Dat akkoord moet concrete acties opleveren om mentale gezondheid te bevorderen en psychische problemen te voorkomen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verkende het Trimbos-Instituut hoe de onderliggende oorzaken van mentale problemen kunnen worden aangepakt.

Visie

Investeren in mentale gezondheid van de Nederlandse samenleving is urgent: niet alleen ten behoeve van een hoger mentaal welbevinden, maar het biedt ook maatschappelijke baten door capaciteiten en talenten van mensen beter te benutten. Investeren in mentale gezondheid verschuift de focus van ziekte naar gezondheid. Dit betekent: mentale gezondheid zoveel mogelijk normaliseren en problemen aanpakken bij de bron om daarmee zoveel mogelijk mentale problemen te voorkomen, stimuleren van vroegsignalering en adequate doorverwijzing naar (geïndiceerde) hulp daar waar extra ondersteuning nodig is.

Aanpak

  • Pak problemen bij hun bron aan: de oorzaak achter de oorzaak
  • Kies voor levensloopbenadering en mentaal gezonde leefomgevingen
  • Werk data- en kennisgestuurd
  • Zet in op een samenhangend portfolio aan maatregelen

Specificaties

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top