Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Term:Coronagerelateerd Datum initiatief:11 november 2020

Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19

Met het servicedocument 2020-2021 wordt beoogd om instellingen handreikingen te bieden waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen die van invloed zijn op het hoger onderwijs. Hoger onderwijsinstellingen hebben veel aandacht voor de effecten van corona(maatregelen) op studenten en spannen zich al meerdere maanden maximaal in om het onderwijs en de tentaminering doorgang te laten vinden. Het uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken.

Leeswijzer

Voor de periode dat er maatregelen gelden om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te bestrijden, gelden in principe ook de maatregelen en afspraken die beschreven staan in dit servicedocument. Wanneer de maatregelen versoepeld of juist aangescherpt worden, wordt bezien of aanpassing van het document nodig is.
Voor sommige maatregelen of afspraken geldt een alternatieve termijn, dit staat dan in het document expliciet benoemd.

Specificaties

Back To Top