Skip to content
Initiatiefnemer: Rijksoverheid
Term: Financiële problemen
Datum initiatief: 2021

 

De Wajongwet is 1 januari 2021 aangepast. De wijziging omtrent de studieregeling is al sinds 1 september 2020 in werking getreden. Hiervoor gelden nieuwe, ruimere regelingen voor studeren met een Wajong-uitkering. Voorheen moesten studenten bij nieuwe aanvragen voor de Wajong 2015 kiezen: óf Wajong, óf studeren. Dat is nu niet meer zo. Zij kunnen alsnog Wajong aanvragen. Dit kan alleen wanneer zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zij kunnen dus studeren met behoud van Wajong.

Meer informatie over de actuele voorwaarden van Wajong.

Enkele wijzigingen uitgelicht

  • Wanneer een volledig arbeidsongeschikte Wajonger toch is gaan studeren en daardoor de Wajong2015 uitkering is verloren, komt hij weer in aanmerking voor een Wajonguitkering.
  • Studenten met een beperking kunnen studiefinanciering aanvragen zonder dat dit invloed heeft op de Wajong-uitkering.
  • Studenten met een Wajong-uitkering kunnen naast de studie een bijbaan hebben.
  • Een overzicht van wetten met aangepaste uitkeringen per 1 januari 2021.

Individuele studietoeslag bij medische beperking

Het normbedrag van de individuele studieslag wordt voor alle gemeenten gelijk getrokken. Tot op heden verschilt de toelage per gemeente. Naar verwachting gaat de invoering van de nieuwe studietoeslag in per medio 2022.

Tip: bekijk ook de webtool onbelemmerdstuderen.nl

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Het kwaliteitskader is niet van toepassing op dit artikel.

Back To Top