Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: ISO en LSVB
Term: financiële problemen
Datum initiatief: 2020

Studentenwelzijn fonds

Een subsidiefonds voor (lokale) projecten die bijdragen aan het (collectieve) fysiek en/of mentaal welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Belangrijk is dat de projecten aanhaken bij landelijke ontwikkelingen.

Doel

Het doel van het fonds is om het fysiek en mentaal welzijn van studenten in brede zin te verbeteren. Het Studentenwelzijn Fonds financiert projecten die hieraan bijdragen.

Doelgroep

Het Studentenwelzijn fonds is bedoeld voor non-profit organisaties, zoals stichtingen en verenigingen.

Voorwaarden voor projecten Studentenwelzijn fonds

Om aanspraak te maken op het Studentenwelzijn fonds hanteren ISO en LSVb vijf thema’s die je een beeld geven van de mogelijkheden qua aanvragen. De vijf thema’s zijn onderdeel van het Actieplan Studentenwelzijn. Deze is opgesteld door het Platform Studentenwelzijn en wordt gesteund door ISO en LSVb:

  1. Awareness creëren voor studentenwelzijn
  2. Binding en een veilig studieklimaat
  3. Preventie en Vroegsignalering
  4. Professionalisering van docenten en studentbegeleiders
  5. Hulpaanbod en Psychosociale interventies

Totstandkoming Studentenwelzijn fonds

Het Studentenwelzijn Fonds is onderdeel van het zorgcollectief Studenten Goed Verzekerd. Deze zorgverzekering is in 2006 opgericht door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Het is een goede zorgverzekering voor studenten tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Het studentenwelzijn fonds wordt gefinancierd met de opbrengen vanuit deze zorgverzekering.

Subsidie aanvragen

Jaarlijks zijn er meerdere aanvraagrondes. De aanvraag wordt behandeld door het Fondsbeheer en de Toetsingscommissie. Ten slotte geeft Triodos Foundation een definitieve go of no-go voor je project. Heb je een idee, dien het sowieso in! Zij kijken graag met jou naar de mogelijkheden.

Specificaties

Kwaliteitskader

Back To Top