Skip to content
Initiatiefnemer: NJi
Term: mentale weerbaarheid, studentenwelzijn
Datum initiatief: oktober 2022

Jongeren moeten veerkrachtig zijn om het leven aan te kunnen. Hiervoor moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en teleurstellingen. Om dit goed te kunnen hebben zij steun nodig van mensen uit hun omgeving, maar ook zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun eigen leven is belangrijk.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft op haar website een overzichtspagina rond welbevinden. Hier vinden jongeren zelf informatie, maar ook professionals zoals docenten, zorg- en begeleidingsteams en beleidsadviseurs. Zo is er informatie te vinden over bijdragen aan mentaal welbevinden, zicht op welbevinden en wat te doen als je je zorgen maakt om een jongere.

Doelen

De informatie op de overzichtspagina gaat in op:

  • De ‘gewone’ hobbels waar jongeren tegenaan lopen
  • De verschillende fasen die zij doorlopen in hun ontwikkelfase
  • Het belang van ondersteuning en hoe je de veerkracht van jongeren kan versterken
  • Meer informatie over samenwerking als belangrijke voorwaarde om bij te dragen aan veerkrachtige jongeren.

Overzichtspagina: Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top