Skip to content
Initiatiefnemer: Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado
Term: Stress/prestatiedruk
Datum initiatief: November 2023

Ondersteuning van professionals

De afgelopen jaren is meer onderzoek gedaan naar aanhoudende lichamelijke klachten bij kinderen en jongeren. Deze onderzoeken zijn veelal sociaal-medisch georiënteerd en gericht op diagnostisering en behandeling. Dat heeft bijvoorbeeld richtlijnen en zorgstandaarden voor professionals en hulpverleners opgeleverd. Maar hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten naar school blijven gaan en welke ondersteuning professionals daarvoor kunnen geven, is nog nauwelijks onderzocht. Het hebben van aanhoudende lichamelijke klachten hoeft niet per definitie tot schooluitval te leiden. Maar de praktijk laat wel zien dat sommige jongeren door deze klachten minder op school komen, langdurig verzuimen of zelfs thuiszitten. Scholen en professionals op het gebied van jeugdgezondheidszorg en leerplicht blijken het moeilijk te vinden om met het verzuim van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten om te gaan. Dat komt doordat de klachten vaak onduidelijk zijn en vooral de belastbaarheid een leerling met aanhoudende lichamelijke klachten parten speelt.

Een praktische verkenning

Het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Ingrado hebben een praktische verkenning gedaan naar wat jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten helpt om naar school te blijven gaan. Daarbij is ook bekeken hoe de samenwerking met de jongeren, ouders en professionals in en rond de school in de praktijk vorm kan krijgen. Deze verkenning was vooral gericht op de rol van professionals op en rond school, zoals zorg- en ondersteuningscoördinatoren en mentoren in het voortgezet onderwijs, leerplichtambtenaren, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Om praktische adviezen en perspectieven voor professionals te verzamelen zijn vijftien interviews gehouden: met tien professionals in en om het onderwijs, twee ouders en drie jongeren.

(Aanhoudende lichamelijke klachten zijn lichamelijke klachten waar geen directe, medische verklaring voor gevonden is. Ze worden ook wel ‘somatisch onvoldoende verklaarde klachten’ genoemd. De klachten kunnen het dagelijks leven ernstig verstoren en sommige jongeren hebben er zoveel last van dat zij weinig of niet naar school kunnen.)

Bekijk hier de handreiking.

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op: www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top