Skip to content
Initiatiefnemer: Hogeschool Inholland, Rutger Kappe
Term: Sociale binding
Datum initiatief: mei 2024

Hoe krijgen we studenten weer naar de les?

Het wordt stiller op de campus van hogescholen, ziet Rutger Kappe, lector Studiesucces. “Studenten blijven thuis wonen omdat ze geen betaalbare kamer kunnen vinden en komen niet meer voor anderhalf uur les naar de campus. Staf en docenten werken het liefst de helft van de tijd vanuit huis. En dat is fataal voor het studiesucces, want gebrekkige aanwezigheid leidt tot minder studiepunten halen en meer uitval.”

Om uit die negatieve spiraal te komen moeten hogescholen inzetten op het versterken van de academische en sociale binding, adviseert de lector studiesucces. “Een les moet nuttig en betekenisvol zijn en het moet gezellig zijn omdat je je docenten en medestudenten spreekt. Studenten komen naar school voor de sociale interactie, ze willen ergens thuishoren, het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Gezien en gehoord worden, dat is echt een basisbehoefte.”

“We zijn in het hbo bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten en innovatie, met allerlei interventies die het welzijn moeten verbeteren, terwijl we eigenlijk moeten focussen op de verbinding met de studenten. We moeten studenten redenen geven om naar de hogeschool te komen.” Welke dat zijn, weten studenten volgens de lector zelf het beste. “Betrek studenten bij curriculumontwikkeling, bij het aanpassen van je lessen of de introductie van nieuwe toetsvormen. Ze kunnen je zo vertellen hoe zo’n vernieuwing in de praktijk uitpakt. Het studentperspectief is een unieke expertise. Dat zijn we de laatste jaren uit het oog verloren door over studenten te praten en niet meer met ze.”

Lees hier het artikel vol met praktijkvoorbeelden en tips!

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top