Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:NHL Stenden Term:Psychische klachten Datum initiatief:2022

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten

In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van studentenwelzijn. Om deze reden is NHL steden in 2020 gestart met een onderzoek om in kaart te brengen hoe mentale gezondheid van studenten onderdeel is van studentenbegeleiding. De looptijd van het project is 2022-2024 in het domein Zorg en Welzijn.

Doelen

Met het onderzoek wordt aandacht geboden aan studieloopbaanbegeleiding van uit het perspectief van docenten en studenten. Het onderzoek heeft hoofddoelen:

  1. Inzicht krijgen in de visie van studenten, studiebegeleiders en docenten op studentenwelzijn en de mentale gezondheid.
  2. Inzicht krijgen in de rol van studieloopbaanbegeleiders bij hun mentale gezondheid.
  3. De onderzoeksresultaten vertalen naar een ontwerp waarmee de ondersteuning bij de mentale gezondheid van studenten nog verder kan worden verbeterd.

Specificaties

Back To Top