Skip to content
Initiatiefnemer: NHL Stenden
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: 2022

In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van studentenwelzijn. Om deze reden is NHL steden in 2020 gestart met een onderzoek om in kaart te brengen hoe mentale gezondheid van studenten onderdeel is van studentenbegeleiding. De looptijd van het project is 2022-2024 in het domein Zorg en Welzijn.

Doelen

Met het onderzoek wordt aandacht geboden aan studieloopbaanbegeleiding van uit het perspectief van docenten en studenten. Het onderzoek heeft hoofddoelen:

  1. Inzicht krijgen in de visie van studenten, studiebegeleiders en docenten op studentenwelzijn en de mentale gezondheid.
  2. Inzicht krijgen in de rol van studieloopbaanbegeleiders bij hun mentale gezondheid.
  3. De onderzoeksresultaten vertalen naar een ontwerp waarmee de ondersteuning bij de mentale gezondheid van studenten nog verder kan worden verbeterd.

Lees hier meer over het onderzoeksproject

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

De content is niet digitaal toegankelijk

Back To Top