Ga naar hoofdinhoud
  Geplaatst: Initiatiefnemer:Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Term:studentenwelzijn, toekomstverkenning, onderzoek Datum initiatief:april 2023

Onderzoek | Toekomstverkenning de student in 2040

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een Toekomstverkenning uitgevoerd waarin vijf onderzoeksbureaus hebben gekeken naar de impact van maatschappelijke veranderingen op het onderwijs en de wetenschap in Nederland.

Uitvoering verkenning

In vijf regionale bijeenkomsten zijn meer dan 500 betrokkenen samengekomen om te bespreken wat de grote uitdagingen en opgaven zijn voor het onderwijs en de wetenschap in 2040. In de themabijeenkomsten wordt verder ingegaan op de grootste opgaven en wordt er gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen en beleidsopties. Met de opbrengsten van de themabijeenkomsten worden stelselperspectieven samengesteld.

Doel voorbereidende notitie

De voorbereidende notitie die op 17 april 2023 uitkwam beschrijft achtergrondinformatie over relevante trends de impact op het onderwijs en de wetenschap, en de grootste opgaven.

Belangrijkste trends en de impact op het onderwijs in 2040

Jongeren, geboren tussen nu en 2040, worden de jongeren van generatie Alpha genoemd en hebben andere kenmerken dan hun voorgangers.

 • Ze groeien op in kleinere gezinnen, zijn etnisch diverser en zijn opgegroeid met digitale technologieën.
 • Hun wensen en behoeften zijn moeilijk te voorspellen, maar maatschappelijke opgaven zoals vergrijzing of klimaatverandering zullen hoogstwaarschijnlijk hun keuzes beïnvloeden.
 • De druk om te presteren op school en digitalisering in het onderwijs zullen waarschijnlijk niet snel afnemen.
 • Digitalisering verandert sociale relaties, maar er zijn zorgen over de invloed van algoritmes en filterbubbels op de online interactie tussen verschillende groepen.
 • Tot slot is er sprake van een toenemende druk om een “hoge” opleiding te volgen en de juiste studiekeuze te maken voor een plek op de arbeidsmarkt. Dit heeft impact op studentenwelzijn , omdat deze trend zorgt voor extra prestatiedruk.

Top 3 uitdagingen rondom studentenwelzijn

 1. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt op school?
 2. Hoe gaan we om met de toenemende prestatiedruk onder studenten?
 3. Hoe houden we studenten gemotiveerd en betrokken?

Overige informatie in de verkenning

Naast de trends en uitdagingen geeft de notitie ook informatie over:

 • Wat bepaalt studentenwelzijn?
 • Wat kunnen we doen om studentenwelzijn te bevorderen?
 • En welke nieuwe maatschappelijke opdracht er ligt voor onderwijs en onderzoek.

Specificaties

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Back To Top