Skip to content
Initiatiefnemer: Nuffic
Term: Internationale studenten
Datum initiatief: 4 maart 2022

Dit Engelstalige rapport geeft een actueel beeld van de studie-ervaring en het welzijn van internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. In hoeverre zijn internationale studenten tevreden met hun leven en hoe vaak ervaren ze stress? Welke factoren hangen samen met de studie- en levenstevredenheid?

Doel van het onderzoek

Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoeverre internationale studenten tevreden zijn met hun leven. Hierbij wordt gekeken hoe vaak zij stress ervaren en welke factoren samen hangen met de studie- en levenstevredenheid.

Opzet van het onderzoek

De resultaten zijn gebaseerd op surveydata van meer dan 1.100 internationale studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse hoger onderwijs instelling. Naar aanleiding van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan voor hogescholen en universiteiten om het welzijn van internationale studenten beter te ondersteunen.

Belangrijkste bevindingen

  • De meeste internationale studenten voelen zich positief over hun studie ervaring. Vooral degenen die meer emotionele steun krijgen van hun docenten en die meer tevreden zijn met hun sociale leven en huisvesting.
  • Huisvesting en sociale leven hangen ook samen met een hogere levenstevredenheid.
  • Ongeveer de helft van de studenten voelt zich vaak of altijd gelukkig, maar nog meer voelen zich gestrest. Vrouwelijke studenten en mensen met een functiebeperking lopen een verhoogd risico op stress.
  • Het percentage online lessen hangt niet samen met studie- en levenstevredenheid, maar wel met stress.

In het rapport kun je meer lezen over deze bevindingen als ook aanbevelingen.

Download hier het rapport

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet volledig digitaal toegankelijk
Back To Top