Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Diversion
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: 2022

Luister Eens

Eén op de vijf mensen vindt het lastig om mentale klachten te begrijpen. Onwetendheid kan leiden tot stigma en maakt het ongemak van een gesprek voeren groter. Om het stigma op mentale klachten en aandoeningen te verminderen lanceerde Diversion in opdracht van het Ministerie van VWS het project Luister Eens.

Aanpak verandering

Luister Eens bouwt aan een samenleving waarin het voor iedereen – werkgevers, leraren, buren, vrienden, wijkprofessionals – normaal is om te praten over mentale gezondheid. Goed luisteren is daarvoor essentieel. Binnen Luister Eens spelen mensen die dagelijks met vooroordelen, stigma’s en misverstanden over hun mentale gezondheid te maken hebben een sleutelrol. Met deze groep ambassadeurs wordt gewerkt aan het creëren van een beweging voor acceptatie en participatie van mensen met mentale klachten, zodat zij net als iedereen mee kunnen doen. Om deze verandering te bereiken:

  • wordt ontwerpend onderzoek uitgevoerd;
  • worden luistermethodes ontwikkeld die stigma’s en vooroordelen doorbreken;
  • inspireren ambassadeurs anderen in de wijk, op school of op het werk met hun verhaal. Dit zorgt ervoor dat deze verhalen stevig verankerd raken in de samenleving en het buitengewoon normaal wordt om over mentale gezondheid te praten.

Specificaties

 

Kwaliteitskader

Back To Top