Skip to content
Initiatiefnemer: Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: januari 2024

Meerdimensionale reden voor studie stagnatie

Vanuit zowel het hoger onderwijs (HBO, WO) als het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), worden signalen afgegeven over het stagneren van studenten in hun studie. De oorzaken hiervan zijn meerdimensionaal. Het is een complex samenspel van factoren als : overbelasting, prestatiedruk, eigen (psychologische) kwetsbaarheden of valkuilen, persoonlijke leefsituatie, externe stress, interne stress, systeemproblematiek, identiteitsproblematiek en inclusieproblematiek, etc. Veelal ‘moddert’ de student in kwestie zonder de juiste hulp/interventies door, met dreigende vroegtijdig schoolverlaten op de loer als risico. En daarmee is dan vervolgens een maatschappelijk probleem aan de orde zoals niet kunnen invoegen in werk.

Vaktherapie tegen schooluitval: Project JongLeren

Uit praktijkpilots blijkt dat een combinatie van psychologische-, pedagogische en ervaringsgerichte vroeginterventies tijdens de schoolcarrière preventief of oplossend kunnen werken bij deze stagnatie. En daarmee een bijdrage leveren aan kwaliteit van leven, van functioneren tijdens het onderwijs en perspectief op diplomering en werk.

Een goed voorbeeld hiervan is het project JongLeren in het MBO in Doetinchem. JongLeren is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor studenten van het Graafschap College bij wie psychische problematiek het volgen van onderwijs in de weg staat. Door een combinatie van onderwijsbegeleiding, psychologische interventies én vaktherapie (muziektherapie en psychomotorische therapie in dit geval) worden jongeren in groepssessies (volgens Acceptance and Commitment Therapy, ACT) geholpen om weer op koers te komen en met inzichten en nieuw copinggedrag verder te kunnen. Op deze manier wordt ggz hulp laagdrempelig ingezet in het onderwijs en vindt er domeinoverstijgende samenwerking plaats. Vaktherapie is daarbij voor jongeren/studenten een hele leerzame en praktische manier om geholpen te worden. Leren door te doen en te ervaren, zowel aan den lijve ondervinden als emotioneel en sociaal.

Wil je meer lezen over het project JongLeren en het gebruik van vaktherapie, klik dan hier.

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Middellang (3 maanden-1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top