Skip to content
Initiatiefnemer: Technische Universiteit
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: maart 2024

 

Studenten en medewerkers van Mechanical Engineering kunnen met hun vragen, suggesties en zorgen rondom welzijn terecht bij de Wellbeing Signal Group (WSG). De Wellbeing Signal Group pleit voor een inclusievere en rechtvaardigere campusomgeving, te beginnen op afdelingsniveau. Zij helpen bij het oppikken van signalen, hoe klein ze ook mogen zijn, en ondersteunen mensen om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen door middel van luisteren, bondgenootschap, het tonen van steun en het vinden van richting. WSG neemt het TU/e meldsysteem niet over. Zoals ze zelf vertellen: ““We gaan niet op de stoel zitten van persoonlijke hulplijnen zoals de vertrouwenspersonen. We kijken breder en zoeken oplossingen voor het welzijn van de hele gemeenschap.”

In dit artikel komen de leden van de Wellbeing Signal Group aan het woord.

Doel en thema’s van de Wellbeing Signal Group

Hun doel is ervoor te zorgen dat alle individuen, zowel personeel als studenten, ondersteund worden in hun streven om zowel professioneel als persoonlijk te gedijen. De gebieden waarbij de WSG helpt zijn onder andere:

1. Bewustwording en Educatie: Ze vergroten het bewustzijn over diversiteitskwesties, bevorderen culturele competentie en informeren onze gemeenschap over het belang van inclusie. Ze organiseren workshops, trainingssessies en bewustwordingscampagnes om begrip, empathie en respect voor diverse perspectieven te bevorderen.

2. Ondersteuning en Belangenbehartiging: De WSG komt op voor alle individuen binnen onze afdeling. Ze werken nauw samen met bestuurders om systemische problemen aan te pakken, beleidswijzigingen aan te bevelen en te pleiten voor een inclusieve afdeling.

3. Gemeenschapsvorming: Ze bevorderen een gevoel van verbondenheid en gemeenschap onder diverse populaties binnen de afdeling. De WSG organiseren evenementen, activiteiten en ondersteuningsnetwerken die ruimte bieden voor interactie, dialoog en culturele uitwisseling. Deze inspanningen helpen barrières te doorbreken en relaties op te bouwen.

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top