Skip to content
Initiatiefnemer: Universiteit Leiden
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: April 2024

 

In het licht van deskundigheidsbevordering van medewerkers organiseert het Team Studentenwelzijn van de Universiteit Leiden sinds 2022 een jaarlijks medewerkerssymposium over studentenwelzijn. Het gratis symposium is bedoeld om medewerkers handvatten te geven op verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan het welzijn van studenten. Hoe kun je als medewerker bijvoorbeeld bijdragen aan studentenwelzijn? Waar kun je naar doorverwijzen? En wat kun je zelf doen en hoe ga je dan het gesprek aan? Het symposium bestaat standaard uit lezingen en workshops en is een mooie gelegenheid voor medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan over het bevorderen van het welzijn van studenten.

Informatie over de verschillende edities van het symposium vind je hier.

Symposium 2024: een gedeeld pad naar welzijn

Het symposium van 2024 had een iets andere insteek. Dit jaar werd er samengewerkt met het Universitair Sportcentrum en Healthy University. Met de titel ‘A shared path to well-being: students and staff’ werd ook het welzijn van de medewerker zelf in acht genomen. Het idee hierachter is dat je studenten pas goed kunt ondersteunen als het ook met je eigen welzijn goed zit. Erik Scherder belichtte als keynote spreker het belang van beweging voor gezonde hersenen. Naast de lezingen en workshops over bijvoorbeeld dialoog en vroeg(h)erkenning van disbalans was er ook het welzijnsplein. Hier konden medewerkers meer informatie ontvangen van verschillende partijen die allen een rol vervullen in bevordering van studentenwelzijn, maar bijvoorbeeld ook een welzijnstest doen of een tekenworkshop volgen.

Het programma van het symposium 2024 vind je hier.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Kort (1-3 maanden)

Schaalgrootte bereik

  • Middelgroot initiatief (100 – 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top