Skip to content
Initiatiefnemer: ECIO
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: juni 2021

Partnerorganisatie AHEAD uit Ierland organiseerde tussen 6 april en 7 mei 2021 verschillende sessies rondom ‘Reconnection: Placing inclusion at the heart of online learning and support’. Het jaarlijks terugkerend internationale event stond in het teken van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Ook ECIO verzorgde er een presentatie over het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Ellen van Veen nam namens ECIO deel en zet hieronder enkele mooie initiatieven rondom studentenwelzijn uiteen.

TU Dublin – Peer assisted learning programma

De overgang naar hoger onderwijs kan lastig zijn, met name voor ondervertegenwoordigde groepen. Hiervoor is het PAL-programma opgezet. Een programma dat deze studenten extra ondersteuning biedt bij moeilijke vakken. Ouderejaarsstudenten verzorgen werkgroepen als aanvulling op de bestaande colleges en praktijklessen. De PAL-begeleiders zijn studenten die weten hoe lastig de overstap kan zijn. De inhoud van de les wordt bepaald door de behoeften van de studenten. Het programma biedt niet alleen voordelen voor de eerstejaarsstudenten maar ook voor de PAL-begeleiders. Zij ontwikkelen hiermee leiderschapsvaardigheden en krijgen meer zelfvertrouwen.

Maynooth University – Webinar series voor studentensucces

Het Student Support Centre van Maynooth University merkte dat de laatste jaren steeds meer studenten zich aanmeldden voor extra begeleiding of ondersteuning. Om al deze studenten te helpen, zeker met het online studeren, lanceerden zij een webinarserie. Hiermee worden studenten ondersteund bij het verbeteren van hun vaardigheden om online te studeren. Een extra voordeel was dat ze hiermee in verbinding waren met de universiteit en medestudenten. Ook ontwikkelde zij een aparte webinarserie voor studenten met een visuele beperking. In verschillende sessies werden studenten getraind om te werken met programma’s zoals Office 365 en Moodle.

Maynooth University – Launchpad programma

Het Launchpadprogramma is een driedaags oriëntatieprogramma voor instromende studenten. Denk daarbij aan studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag of andere ondervertegenwoordigde doelgroepen. De deelnemers blijven twee nachten op de campus slapen en worden begeleid door ouderejaarsstudenten. De nieuwe studenten krijgen een tour op de campus en worden geïnformeerd over hoe de voorzieningen werken. Ook worden er veel sociale activiteiten georganiseerd. Zo wordt een gevoel van verbondenheid en zelfvertrouwen gecreëerd.

Omschakeling naar online vanwege COVID-19
Door COVID-19 moest het programma online aangeboden worden. Hiervoor kregen de vrijwilligers de verantwoordelijkheid om de inhoud van het programma te bedenken omdat zij weten wat studenten nodig hebben. Ze kwamen met veel goede ideeën zoals een nieuwsbrief, podcast en online webinars. Dit pakte positief uit voor het Launchpadprogramma.

University of Leicester – Online supportgroep voor studenten met autisme

Vanwege de pandemie hebben de studenten minder sociaal contact met elkaar. Op de University of Leicester wilden ze studenten met autisme een mogelijkheid geven om op een gestructureerde manier elkaar te ontmoeten en wellicht vriendschappen te maken. In de winter van 2020-21 werden wekelijks twee uur durende sessies gehouden voor nieuwe studenten. Er werd een spel gespeeld om de interactie op gang te brengen. Om het informele karakter te behouden, werden de sessies geleid door een mentor, een ouderejaars student.

De Montfort University – Een Minecraft-server voor studenten met autisme

Om studenten met autisme makkelijker de overstap te laten maken naar de universiteit, ontwikkelde de Montfort University een eigen Minecraft-server voor alleen studenten van de universiteit. Alle aankomende studenten met autisme werden, zodra ze waren toegelaten tot de universiteit, uitgenodigd om Minecraft te spelen. Hiermee konden de studenten al langzaamaan wennen aan de overstap. Ook werden acht studentenambassadeurs, ouderejaarsstudenten met autisme, actief op de server. Zij ondersteunden de nieuwe studenten bij eventuele vragen. Na de introductieweken voelden de nieuwe studenten zich al vertrouwd in de omgeving waardoor ook ouderejaarsstudenten konden worden toegevoegd aan de server. De studenten waren erg blij met deze manier van interactie. Ze konden veel mensen ontmoeten, voelden zich minder alleen en konden elkaar helpen waar nodig.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Niet van toepassing

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top