Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: BRAVICO
Term: Sociale binding
Datum initiatief: oktober 2021

BRAVICO

BRAVICO is een platform/community waar je terechtkunt voor vragen en activiteiten rond eenzaamheid, uitsluiting en sociaal isolement. Bewustzijn, preventie en positiviteit staan centraal.

Zowel online als offline deelt BRAVICO informatie, tips en ervaringsverhalen en verwijst zo nodig naar een deskundige/activiteit binnen of buiten het team van ambassadeurs, ‘The Brave Ones’.  The Brave Ones zijn allemaal (ervarings)deskundigen.

Voor wie

Naast online inspiratie en advies organiseert BRAVICO ook fysieke activiteiten, zoals lezingen, workshops en meet-ups voor zowel jongeren en volwassenen als professionals. Denk bij professionals aan medewerkers uit het onderwijs, de zorg, het welzijnswerk en/of het sociaal domein.

Hoe

De manier waarop BRAVICO dat doet:

  1. Bewustwording: voorlichting, bewustwordingscampagnes, lezingen, inspiratiesessies die bijdragen aan bespreekbaarheid en beeldvorming eenzaamheid;
  2. Preventie: het leren (h)erkennen van eenzaamheid en verzachten/voorkomen van de gevolgen ervan voor het mentaal en sociaal welzijn;
  3. Positiviteit: vergroten van eigen kracht, gebruik van positieve psychologie, nadruk op persoonlijke ontwikkeling en weerbaarheid.

Specificaties

 

Kwaliteitskader

Back To Top