Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Thomas Klein Goldewijk, Sam Suidman, Sem van der Linden Term:Mentale weerbaarheid/veerkracht Datum initiatief:2021 Update door:1 juni 2022

Frisse Gedachtes is een studentenbeweging die studenten ondersteunt bij hun mentaal welbevinden.

Frisse Gedachtes is anoniem, vertrouwelijk en gratis.

Diensten Frisse Gedachtes

Studenten kunnen gebruikmaken van drie gratis diensten:

  1. Chatten met psychologiestudenten en ervaringsdeskundigen via een chatplatform. Zij bieden een luisterend oor en geven praktische tips over hoe studenten bijvoorbeeld gemotiveerd kunnen blijven of hun dag kunnen indelen. De studenten kunnen zelf beslissen met welke vrijwilliger (buddy) ze willen praten. De buddy’s zijn studenten die speciaal hiervoor een training hebben gevolgd om studenten goed te kunnen helpen.
  2. Wandelingen maken waarbij de studenten at random gekoppeld worden aan een medestudent. Wandelen activeert de creativiteit en biedt kansen voor het leggen van nieuwe contacten.
  3. Evenementen bijwonen rondom afwisselende welzijnsthema’s zoals angst, stress en somberheid. Thema’s die bijdragen aan het verhogen van het bewustzijn rondom studentenwelzijn.

Laagdrempelige hulp als ontbrekende schakel in de psychologische hulpverlening

De oprichters zien Frisse Gedachtes als de ontbrekende schakel in de psychologische hulpverlening. Ze werken dan ook nauw samen met studentpsychologen. Studenten die professionele hulp nodig hebben, sturen ze aan hen door. Ook psychologen verwijzen studenten door naar Frisse Gedachtes,  als blijkt dat zij alleen iemand nodig hebben om mee te praten. Het animo voor meer sociaal contact is gigantisch en de landelijke bekendheid nam een hoge vlucht. Zo is Frisse Gedachtes ondertussen al op 18 universiteiten en hogescholen actief en zijn al meer dan 3000 studenten aan elkaar gekoppeld. Ook landelijk zijn inmiddels tien lokale besturen actief, verspreid over verschillende studentensteden

Specificaties

  • Onderwijssector: hoger onderwijs | mbo
  • Meer informatie over het initiatief
  • Initiatiefnemers: (alumni studenten) Thomas Klein Goldewijk, Sam Suidman, Sem van der Linden. Ze werken samen met hogescholen, universiteiten, mbo-scholen en lokale besturen.
Back To Top