Skip to content
Initiatiefnemer: Wageningen Universiteit, Stichting NatuurCollege
Term: preventie, mentale weerbaarheid, psychische klachten, stress/prestatiedruk
Datum initiatief: maart 2022

Heb je weleens gedacht aan het gebruik van ervaringen in de natuur als integraal onderdeel van academisch onderwijs? Vanuit het perspectief van studentenwelzijn kan dit mogelijk bijdragen aan verbondenheid en zingeving bij studenten. Wageningen Universiteit werkt hiervoor samen met Stichting NatuurCollege en werkt naar natuur-inclusief onderwijs.

Wat is natuur-inclusief onderwijs?

Natuur-inclusief onderwijs houdt in dat de natuur wordt geïntegreerd in het lesprogramma en in de manier waarop studenten leren en ontwikkelen. Dit type onderwijs stimuleert de verbinding tussen studenten en de natuur.

Waarom is het belangrijk?

Natuur integreren in ons dagelijks leven is belangrijk voor een duurzame toekomst. Maar veel studenten voelen zich niet verbonden met de natuur. Wageningen University heeft de afgelopen jaren keuzevakken ontwikkeld, waarbij studenten  in de natuur leren en hun wereldbeeld over duurzaamheid kunnen heroverwegen. Studenten zijn enthousiast over deze cursussen en beschrijven ze als transformerende leerervaringen.

Uit onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat natuur-inclusieve onderwijsmethoden een positieve invloed kunnen hebben op het welzijn van studenten. Studenten die deelnemen aan deze programma’s voelen zich meer betrokken bij de natuur en rapporteren minder stress en een betere gemoedstoestand.

De natuur als een oplossing

Lesgeven in de natuur kan bijdragen aan een beter welzijn en minder stress bij studenten, omdat het een positieve invloed heeft op hun stemming, aandacht en cognitieve functies. Volgens een studie van Berto (2014) kan de natuurlijke omgeving leiden tot een vermindering van stress, omdat het een gevoel van ontspanning en rust teweegbrengt. Daarnaast blijkt uit een studie van McMahan en Estes (2015) dat blootstelling aan de natuur kan leiden tot een verbetering van de stemming en een toename van positieve emoties. Tot slot blijkt dat een wandeling in de natuur kan leiden tot verbetering van de aandacht en vermindering van mentale vermoeidheid (Bratman et al., 2015).

Aanbod van de WUR

Natuur-inclusief onderwijs aan de WUR gaat verder dan alleen vakken en projecten en biedt diverse mogelijkheden voor studenten om buiten de klaslokalen te leren en de natuur te verkennen. Hiervoor bieden zij de volgende zaken aan die als voorbeeld kunnen dienen:

  • Green Active Week: een introductieprogramma voor nieuwe studenten, waarbij ze de kan krijgen om de campus en omliggende natuur te verkennen en deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op duurzaamheid en natuurbehoud.
  • “Veldwerk Ecosystemen“: dit vak biedt studenten de mogelijkheid om verschillende ecosystemen te bestuderen door middel van excursies naar verschillende gebieden in Nederland en belgië.
  • “Het bos- en Natuurbeheer” vak omvat meerdaags veldwerk waarbij studenten werken aan een concreet bosbeheerproject.

Meer informatie over natuur-inclusief onderwijs op de WUR

Meer informatie over Natuurcollege – In Verbinding

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er heeft een impactmeting plaatsgevonden.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top