Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Avans Hogeschool
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: december 2021

De welzijnsmonitor is een persoonlijke tool die het welzijn van studenten in kaart brengt en hulp biedt waar nodig. Op dit moment wordt deze tool bij Avans ‘in huis’ ontwikkeld.  Vanuit de ambitie zet Avans hoog in op de persoonlijke ontwikkeling van studenten en deze nieuwe tool sluit daar naadloos op aan.

Vragenlijsten

De Welzijnsmonitor is een tool waarmee studenten een zelftest uit kunnen voeren m.b.t. hun eigen welzijn. De tool start met een aantal vragenlijsten waarmee de zogeheten veerkracht van studenten gemeten kan worden. De veerkrachtmeting bestaat uit 9 onderwerpen. Denk aan ‘persoonlijke waardering en betekenis’, ‘sociale relaties en betrokkenheid’, ‘gezondheid’ en ‘gevoelens en gedachten’. Elke vragenlijst bestaat uit een tiental vragen met een vijfpuntschaal variërend van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Na het beantwoorden van elke vragenlijst wordt direct een persoonlijk advies gegeven. Daarnaast biedt de tool een modulair deel waar studenten naar behoefte specifieke aspecten van hun welzijn en leergedrag kunnen testen en verder kunnen ontwikkelen. Vanuit het advies op de veerkrachtmeting worden studenten gewezen op de diverse modules met verdiepende vragen, die zinvol voor hen kunnen zijn om te volgen. Bijvoorbeeld mindfulness, motivatie of zelfregulatie. Binnen de app wordt uitleg gegeven over de module, en kunnen studenten tips & tricks vinden. Denk aan een link naar Avans Extra of een externe instantie.

Werkwijze tool

De tool is dynamisch ingericht. Op basis van de resultaten uit de vragenlijsten wordt steeds beter in beeld gebracht wat behoeftes zijn van studenten. Dit is belangrijke stuurinfo voor bijvoorbeeld studiebegeleiders of academies. Het aanbod om hulp te bieden kan hierin meebewegen. Dat is ook het grote voordeel door het binnenshuis ontwikkelen van de tool. De ontwikkeling gaat steeds door. Daarnaast is de gehele tool natuurlijk binnen de eigen, vertrouwde Avans huisstijl opgemaakt.

Specificaties

Kwaliteitskader

Back To Top