Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Onderzoek | Nuture-U

 • Exeter, Cardiff, King's College London, Oxford, Newcastle, Southampton
 • monitor

  Nurture-U is een Brits nationaal onderzoeksproject dat betere manieren zoekt om studenten te ondersteunen met hun welzijn en mentale gezondheid. Er zijn zes universiteiten bij betrokken: Exeter, Cardiff, King's College London, Oxford, Newcastle en Southampton. Nurture-U doet dit op…

Lees meer

Onderzoek | Samen Sterker in het Onderwijs

 • Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort Groningen, Avans Hogeschool, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
 • sociale binding

  Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort Groningen onderzochten verschillende aanpakken bij een mbo, een hogeschool en een universiteit. Middels gesprekken met onderwijsprofessionals en studenten identificeerden ze 16 werkzame elementen om verbondenheid en welzijn te bevorderen. Sinds de coronapandemie zijn…

Lees meer

Onderzoek | Know your students!

 • Inholland
 • Mentale weerbaarheid

  Het traditionele idee dat betrokkenheid en emotionele vermoeidheid bij studenten tegenovergestelden zijn, wordt door recent onderzoek bij Inholland weerlegd. Onderzoekers ontdekten dat veel studenten zowel betrokkenheid als vermoeidheid ervaren, wat aantoont dat deze twee geen exclusieve tegenstellingen vormen. Uit…

Lees meer

Handreiking | Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023

 • Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
 • intersectionaliteit

  Op de valreep van 2023 is het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dit is een vervolg op de impactvolle maatregelen van de NPDR 2022. In deze nieuwste versie worden 29 versterkende afspraken…

Lees meer

Onderzoek | Sense of Belonging Hogeschool Windesheim

 • Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd, lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Hogeschool Windesheim
 • sociale binding

Bij Windesheim in Almere leven zorgen over de studenten. Zo wordt er geconstateerd dat de studenten minder lijken te participeren en minder binding met de school lijken te hebben. Daarnaast is het aantal langstudeerders de afgelopen jaren gestegen. Om te…

Lees meer

Onderwijspraktijk | De Bedoeling!

 • Hogeschool Windesheim
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, peer-to-peer, sociale binding

  Vanaf september 2021 is Hogeschool Windesheim gestart met het trainingsprogramma De Bedoeling! Tijdens dit trainingsprogramma wordt met groepen studenten (door ons deelgevers genoemd) van diverse opleidingen gewerkt, zoals bedrijfskunde, ICT, Commerciële economie, Bouwkunde. Praktijkgerichte Leercontexten Samen met de deelgevers…

Lees meer

Workshop | Door Het Heluid

 • Stichting Door Het Geluid
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Stichting Door Het Geluid zet zich sinds 2022 in voor mentaal welzijn van studenten. Door middel van workshops met casuïstiek uit het studentenleven openen wij het gesprek omtrent mentale gezondheid. Door het Geluid is een initiatief dat workshops geeft…

Lees meer

Community | Stip Studentenplatform

 • Stip Studentenplatform
 • Peer-to-peer

  Stichting Studenten Platform Nederland Stip (hierna te noemen: Stip Studentenplatform) is in september 2012 opgericht met als doel een platform te bieden als koepelorganisatie voor diverse studentenorganisaties in Nederland, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zet Stip…

Lees meer

Onderwijspraktijk | VITA coaching

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

Vanuit het student support center van de HAN is de samenwerking opgezocht met de opleiding sportkunde. Studenten met affiniteit, kennis en kunde op het gebied van leefstijlcoaching volgen een training bij het student support center tot VITA coach en leren…

Lees meer

Handreiking | IPS – ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen

 • Kenniscentrum Phrenos
 • Psychische klachten

Doel van IPS Onderwijs IPS (Individuele Plaatsing en Steun) Onderwijs is een innovatieve benadering die zich richt op het ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen, zoals psychosen, in hun educatieve traject. De methode streeft ernaar om deze jongeren niet alleen…

Lees meer

Handreiking | Samenwerken aan een toegankelijk hoger onderwjis

 • Organisatieadviesbureau Common Eye i.o.v. ETHO
 • instroom/doorstroom

  Jongeren krijgen in hun schoolloopbaan te maken met verschillende overgangen in onderwijssectoren. Om soepele en effectieve overgangen te realiseren, is samenwerking tussen instellingen van verschillende sectoren nodig. Doelgroep De handreiking is voor beleidsmedewerkers, bestuurders, managers, projectleiders, docenten en andere…

Lees meer

Onderzoek | Finding Meaning in Academia – Sense of Purpose and Student Well-being

 • Radboud Honours Academy
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Projectcontext en doelstellingen Studenten van verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit hebben de problemen onderzocht die studenten ervaren met betrekking tot hun levenstevredenheid tegen de achtergrond van hun universitaire studies. Het beleidsadvies, gepresenteerd door de Honours Academy: Finding Meaning in…

Lees meer

Tip | Studentenwelzijn Fonds

 • ISO en LSVb
 • Financiële problemen

  Via het studentenwelzijn fonds willen ISO en LSVb bijdragen aan studentenwelzijn (hbo/wo) in de brede zin door projecten te financieren die daaraan bijdragen. Het Fonds is in 2019 opgericht en wordt nog steeds gesteund en ondersteund door bestuursleden van…

Lees meer

Video | Wellbeing at TU/e

 • TU/e
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Wellbeing is topprioriteit op de TU/e. Met een videocompilatie (Engelstalig) laten ze een diversiteit aan stemmen horen over dit onderwerp.  Van de student Applied Physics tot de Academic Advisor Mathematics & Computer Science, elk biedt een unieke kijk op…

Lees meer

Onderzoek | Stress and stress management interventions in higher education students

 • Yaĝmur Amanvermez (VU)
 • Internationale studenten

PhD Thesis - Promises, Challenges, Innovations Stress bij jongeren, met name studenten, wordt steeds problematischer vanwege academische druk, financiële problemen, werk-studie-balans en conflicten. Wanneer stress de draagkracht overschrijdt, heeft dit negatieve gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid. Het is…

Lees meer

Onderzoek | Vandaag is het 2040 – Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

 • KBA Nijmegen - Andersson Elffers Felix (AEF) - Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) - Kohnstamm Instituut - ResearchNed
 • studentenwelzijn

  Wat is de impact van maatschappelijke veranderingen op het onderwijs en de wetenschap in Nederland? Hoe kunnen we het mbo, hoger onderwijs en de wetenschap voorbereiden op een samenleving anno 2040? Wat zijn daarbij de kansen en uitdagingen, en…

Lees meer

AV-media | Podcast De Loopbaancoach – Mentaal Gezonde Jongeren

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  In de podcast 'De Loopbaancoach'  gaat Japke Ebbinge in gesprek met experts op het gebied van loopbaanontwikkeling. De Loopbaancoach is een product van de Leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam. De podcast richt zich op loopbaancoaches en iedereen…

Lees meer

Onderzoek | Effect van de coronapandemie op jongeren

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Coronagerelateerd

Update De onderzoeksresultaten kan je bekijken op drie verschillende manieren: via het jongerenplatform YoungXpertsOpent extern: een website waar jongeren informatie kunnen opzoeken over hun ontwikkeling én mogelijkheden om in actie te komen voor een betere toekomst. via het e-magazineOpent extern voor…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Running Therapie op Universiteit Twente

 • Universiteit Twente
 • Eenzaamheid, mentale weerbaarheid

  Erik Kemp was nog maar een paar weken voorzitter van de Student Union, toen hij in een depressie belandde. Hij vertelt dat het voor hem zou hebben geholpen als er iemand zou zijn die met hem een stukje zou…

Lees meer

Tips | De Vraagbaak: Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten

 • NJR-Hoofdzaken en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • psychische klachten

Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten Hoe ervaren jongeren met psychische klachten steun van familie, vrienden en andere naasten? Wat werkt en welke adviezen hebben ze voor naasten, voor jongeren zelf en voor hun hulpverleners. Dat werd gevraagd…

Lees meer
Back To Top