Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Onderzoek | Veerkracht en studentenwelzijn bevorderen op Hogeschool Viaa

 • Hogeschool Viaa
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Inleiding Een groeiende groep studenten kampt met psychische klachten. Deze klachten hebben niet alleen persoonlijke consequenties, maar ook gevolgen voor de studie, zoals vertraging of uitval. Dit blijkt uit zowel internationaal als nationaal onderzoek en geldt ook voor Hogeschool Viaa.…

Lees meer

Onderzoek | Studentenwelzijn op de Hogeschool Utrecht

 • Hogeschool Utrecht
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Taskforce Studentenwelzijn aan de HU De werkgroep Studentenwelzijn van Hogeschool Utrecht werd in 2019 opgeschaald naar een Taskforce Studentenwelzijn. hierin zijn studenten, studenten+, docenten/studentbegeleiders, beleidsmedewerkers, een studentendecaan, een vertrouwenspersoon, een lector en een onderzoeker vertegenwoordigd. Hogeschool Utrecht en Taskforce Studentenwelzijn…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Hoe krijgen we studenten weer naar de les?

 • Hogeschool Inholland, Rutger Kappe
 • Sociale binding

Hoe krijgen we studenten weer naar de les? Het wordt stiller op de campus van hogescholen, ziet Rutger Kappe, lector Studiesucces. “Studenten blijven thuis wonen omdat ze geen betaalbare kamer kunnen vinden en komen niet meer voor anderhalf uur les…

Lees meer

Tips | Een inclusieve leeromgeving voor neurodivergente studenten

 • Middlesex University, Emilie Edwards
 • Disriminatie

  Hoe kunnen we neurodivergente studenten actief betrekken in de klas? Senior docent verloskunde Emilie Edwards aan de Middlesex University geeft hier tips voor. "Als een autistische docent verloskunde ben ik toegewijd aan het bevorderen van acceptatie van neurodivergentie." -…

Lees meer

Onderzoek | Games maken mentale gezondheid bespreekbaar

 • Anouk Tuijnman, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Depressie komt veel voor onder jongeren, maar vaak krijgt deze doelgroep niet de hulp die ze nodig hebben. Boeken, beweging en andere depressiepreventieprogramma's behalen niet voor iedereen het beoogde resultaat. Met games bereik je mogelijk een ander deel van die…

Lees meer

Handreiking | Actieplan (poging) zelfdoding voor mbo, hbo en wo

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Psychische klachten

Actieplannen na een (poging tot) zelfdoding in het onderwijs Als een student overlijdt als gevolg van zelfdoding of een poging tot zelfdoding doet heeft dat grote impact. Door het risico voor andere kwetsbare jongeren, de complexiteit van de rouw bij…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Sense of belonging creëren

 • University of Manchester
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Onderzoek sense of belonging Recent onderzoek van Wonkhe en Pearson suggereert dat een gevoel van verbondenheid een van de belangrijkste factoren is die de ervaringen van studenten beïnvloeden en dat het verbeteren van de mentale gezondheid van studenten centraal moet…

Lees meer

AV-media | Tips voor solliciteren met een ondersteuningsbehoefte

 • Hogeschool Utrecht
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Studeren, afstuderen en dan: aan het werk in een leuke baan, waar je wat kunt betekenen, een passend salaris verdient, gewaardeerd wordt en jezelf kunt blijven ontwikkelen. Maar hoe vind je die plek, wat kun je doen ter voorbereiding…

Lees meer

Training | Mijn Masker Af: rouw bespreekbaar maken

 • Stichting Mijn Masker Af
 • Peer-to-peer

Mijn Masker Af Vijf jaar na de publicatie van het boek 'Ik Zet Mijn Masker Af'  van Gertie Mooren is op 24 september 2019 de Stichting Mijn Masker Af opgericht. Jongeren steunen jongeren, dat is hoe Mijn Masker Af te…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Student Well-being Week

 • Universiteit Leiden
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Student Well-being Week van de Universiteit Leiden Universiteit Leiden organiseert jaarlijks de Well-being Week die studenten helpt mentaal en fysiek gezond blijven. Deze week is ervoor bedoeld om meer bewustzijn te creëren omtrent welzijn, taboes te doorbreken, studenten met elkaar…

Lees meer

AV-media | Studentenwelzijn alomvattend en inclusief maken

 • Georgia Institute of Technology
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Vier manieren om ondersteuning voor studentenwelzijn uitgebreid en inclusief te maken Studentenwelzijn bestaat uit een complex geheel van elementen die fysieke, spirituele en emotionele welzijn omvatten, evenals geestelijke gezondheid. In deze video reflecteert Luoluo Hong op vier manieren waarop instellingen…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Student Wellbeing Point

 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Peer-to-peer

  Wat is het Student Wellbeing Point? In het najaar van 2021 opende het Student Wellbeing Point haar deuren als studenteninitiatief: voor studenten door studenten, zonder afspraak, en volledig anoniem. Sindsdien is het SWPoint een vast onderdeel geworden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij…

Lees meer

Training | Welzijn voor Studentenorganisaties

 • Universiteit Leiden
 • middelengebruik, psychische klachten, sociale binding, suïcidepreventie

  Om de sociale veiligheid en het mentale welzijn van studenten te verbeteren, besteedt de Universiteit Leiden veel aandacht aan het trainen van student-bestuurders en sleutelfiguren binnen studentenorganisaties. Deze trainingen focussen op onderwerpen met betrekking tot mentaal welzijn, sociale veiligheid,…

Lees meer

Handreiking | De onderwijsinstelling als SAFE SPACE

 • Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Stichting Time Out
 • Sociale veiligheid

Handreiking sociale veiligheid Sociale veiligheid is van essentieel belang voor het creëren van een stimulerende en inclusieve leeromgeving. Deze vorm van veiligheid gaat verder dan alleen de fysieke bescherming van studenten en medewerkers; het omvat ook het waarborgen van een…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Wellbeing Signal Group

 • Technische Universiteit
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Studenten en medewerkers van Mechanical Engineering kunnen met hun vragen, suggesties en zorgen rondom welzijn terecht bij de Wellbeing Signal Group (WSG). De Wellbeing Signal Group pleit voor een inclusievere en rechtvaardigere campusomgeving, te beginnen op afdelingsniveau. Zij helpen…

Lees meer

Training | Medewerkerssymposium Studentenwelzijn

 • Universiteit Leiden
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  In het licht van deskundigheidsbevordering van medewerkers organiseert het Team Studentenwelzijn van de Universiteit Leiden sinds 2022 een jaarlijks medewerkerssymposium over studentenwelzijn. Het gratis symposium is bedoeld om medewerkers handvatten te geven op verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan…

Lees meer

Onderzoek | Studenten met een onzichtbare beperking

 • Tara Tankink
 • Discriminatie

Onzichtbare beperking In 2023 studeerde Tara Tankink af aan de Universiteit Utrecht op een masteronderzoek naar studenten met een "onzichtbare beperking". De vraag was tegen welke obstakels zij aanlopen tijdens hun studie. Ze ondervroeg studenten met een diagnose zoals ADHD,…

Lees meer

AV-media | Video’s met infographics over diversiteit en inclusie

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Sociale veiligheid

Diversity Week op de HvA De kick-off van de Diversity Week op de HvA was op dinsdag 3 oktober in het Kohnstammhuis. Daar werd de intentieverklaring van het VN-verdrag Handicap ondertekend en gaf Ellen van Veen, van het Expertisecentrum Inclusief…

Lees meer

AV-media | Podcast de Handleiding – Financiële stress onder jongeren

 • Tim Senders (podcast host), Sterre Wind (redactie), Geuren & Kleuren Media (productie)
 • Financiële problemen

  In de podcast genaamd 'de Handleiding' gaat Presentator en programmamaker Tim Senders in gesprek over de mentale gezondheid van jongeren. In deze aflevering spreekt hij met studente Cato van Hoegee (22). Zij heeft een hoge studieschuld, moet binnenkort haar…

Lees meer

Onderzoek I Begeleiding bij studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie

 • Universiteit Leiden
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

  Het centrale vraagstuk betreft begeleiding van studenten bij studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie, met het oog op soepele in- en doorstroom in opleiding en werk. Met een omgevingsscan beschrijven we kenmerken van aanpakken die hoger onderwijsinstellingen en mbo-scholen gebruiken om…

Lees meer
Back To Top