Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Handreiking | Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten: Hoe professionals jongeren kunnen ondersteunen

 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado
 • Stress/prestatiedruk

Ondersteuning van professionals De afgelopen jaren is meer onderzoek gedaan naar aanhoudende lichamelijke klachten bij kinderen en jongeren. Deze onderzoeken zijn veelal sociaal-medisch georiënteerd en gericht op diagnostisering en behandeling. Dat heeft bijvoorbeeld richtlijnen en zorgstandaarden voor professionals en hulpverleners…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Inspiratiebundel mbo GeestKracht-scholen

 • Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

GeestKracht-scholen In maart 2021 werd het ECIO-project ‘Geestkracht-scholen’ gelanceerd met de subsidie van FNO. Zes vooruitstrevende Geestkracht-scholen in het mbo namen het voortouw, samen met hun studenten, om het taboe rond psychische problematiek te doorbreken. Preventie van psychische problemen onder mbo-studenten…

Lees meer

AV-media | Podcast de Handleiding – Financiële stress onder jongeren

 • Tim Senders (podcast host), Sterre Wind (redactie), Geuren & Kleuren Media (productie)
 • Financiële problemen

  In de podcast genaamd 'de Handleiding' gaat Presentator en programmamaker Tim Senders in gesprek over de mentale gezondheid van jongeren. In deze aflevering spreekt hij met studente Cato van Hoegee (22). Zij heeft een hoge studieschuld, moet binnenkort haar…

Lees meer

Onderzoek I Begeleiding bij studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie

 • Universiteit Leiden
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

  Het centrale vraagstuk betreft begeleiding van studenten bij studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie, met het oog op soepele in- en doorstroom in opleiding en werk. Met een omgevingsscan beschrijven we kenmerken van aanpakken die hoger onderwijsinstellingen en mbo-scholen gebruiken om…

Lees meer

Onderzoek | Samen Slim Stage lopen!

 • Summa Zorg, Fontys HBOV
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

  Summa Zorg en Fontys HBOV werken al enkele jaren samen aan ontwikkeling van Professionele werkplaatsen (PW’s) als vernieuwde stagevorm. Stagiaires runnen samen met professionals een specifiek daarvoor ingerichte afdeling binnen een zorginstelling. In de afgelopen corona tijd zijn de…

Lees meer

Onderzoek | Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland

 • Verwey-Jonker Instituut
 • Prestatiedruk

Het Verwey-Jonker instituut heeft een publicatie naar buiten gebracht met een systematisch overzicht van trends in de ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongeren en studenten, van verschillende subgroepen, en van factoren die van invloed zijn op de mentale gezondheid.…

Lees meer

Positieve gezondheid in het mbo

 • ROC Midden Nederland
 • Praktijkgericht onderzoek met voorbeelden - positieve gezondheid in het mbo

  Positieve gezondheid in het mbo De betekenis van gezondheid en perceptie op de eigen gezondheid zijn vandaag de dag aan verandering onderhevig. Er ligt veel nadruk op de autonome gezondheid, de eigen regie en zelf meebeslissen wanneer bij ziekte…

Lees meer

Onderzoek | Samen Sterker in het Onderwijs

 • Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort Groningen, Avans Hogeschool, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
 • sociale binding

  Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort Groningen onderzochten verschillende aanpakken bij een mbo, een hogeschool en een universiteit. Middels gesprekken met onderwijsprofessionals en studenten identificeerden ze 16 werkzame elementen om verbondenheid en welzijn te bevorderen. Sinds de coronapandemie zijn…

Lees meer

Handreiking | Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023

 • Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
 • intersectionaliteit

  Op de valreep van 2023 is het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dit is een vervolg op de impactvolle maatregelen van de NPDR 2022. In deze nieuwste versie worden 29 versterkende afspraken…

Lees meer

Handreiking | Inspiratiekaart werken aan welbevinden in het mbo

 • Trimbos, Pharos
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, intersectionaliteit, integrale aanpak

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Check IT MBO Utrecht

 • MBO Utrecht
 • Informatievoorziening

  Check it is een online platform voor studenten over allerlei zaken waardoor je niet goed kunt studeren. Studenten kunnen er vragen stellen of informatie vinden over bijvoorbeeld dyslexie, piekeren en huiselijk geweld. Ze kunnen er ook terecht voor extra begeleiding…

Lees meer

Handreiking | IPS – ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen

 • Kenniscentrum Phrenos
 • Psychische klachten

Doel van IPS Onderwijs IPS (Individuele Plaatsing en Steun) Onderwijs is een innovatieve benadering die zich richt op het ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen, zoals psychosen, in hun educatieve traject. De methode streeft ernaar om deze jongeren niet alleen…

Lees meer

Handreiking | Samenwerken aan een toegankelijk hoger onderwjis

 • Organisatieadviesbureau Common Eye i.o.v. ETHO
 • instroom/doorstroom

  Jongeren krijgen in hun schoolloopbaan te maken met verschillende overgangen in onderwijssectoren. Om soepele en effectieve overgangen te realiseren, is samenwerking tussen instellingen van verschillende sectoren nodig. Doelgroep De handreiking is voor beleidsmedewerkers, bestuurders, managers, projectleiders, docenten en andere…

Lees meer

Handreiking | (Her)ken je student!’

 • Inholland
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Gelukkige studenten zijn betrokken studenten en boeken in het algemeen goede studieresultaten. Maar wat de ene student gelukkig maakt, werkt bij de ander misschien wel averechts.  In de handleiding vind je strategieën voor docenten en begeleiders om in gesprek…

Lees meer

Handreiking | Checklist welbevinden op het mbo

 • Pharos, Trimbos-instituut
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Breng de huidige situatie op jouw locatie in kaart Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school(locatie)? Gebruik dan deze checklist om jullie beginsituatie systematisch in kaart te brengen. Wat gaat er goed op school/de opleiding? Wat…

Lees meer

Onderzoek | Vandaag is het 2040 – Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

 • KBA Nijmegen - Andersson Elffers Felix (AEF) - Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) - Kohnstamm Instituut - ResearchNed
 • studentenwelzijn

  Wat is de impact van maatschappelijke veranderingen op het onderwijs en de wetenschap in Nederland? Hoe kunnen we het mbo, hoger onderwijs en de wetenschap voorbereiden op een samenleving anno 2040? Wat zijn daarbij de kansen en uitdagingen, en…

Lees meer
Back To Top