Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met autisme

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Suïcidepreventie

  Deze handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren en maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025. In februari 2023 is de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze opgeleverd. Die richt…

Lees meer

Tool | Gesprekskaart suïcidepreventie jongeren

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Suïcidepreventie

  Veel scholen worden een keer geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfdoding. Soms ook met iemand die een poging doet of komt te overlijden door zelfdoding. 113 heeft een gesprekskaart ontwikkeld waar onderwijsinstellingen mee aan de slag gaan om…

Lees meer

Handreiking l Discriminatie bij het schooladvies

 • Kennisplatform inclusief samenleven
 • discriminatie, intersectionaliteit

  Discriminatie bij het schooladvies Het geven van een passend en onbevooroordeeld schooladvies voor het vo is een grote verantwoordelijkheid voor onderwijsprofessionals en -instellingen. Het advies heeft veel invloed op de onderwijscarrière en verdere toekomst van een kind. KIS onderzocht…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Suicidepreventie Amsterdam

 • GGD Amsterdam
 • Suicidepreventie

  In Amsterdam plegen jaarlijks tussen de 80 en 90 mensen zelfmoord. Vele honderden doen een zelfmoordpoging. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid. GGD…

Lees meer

Onderzoek | Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

 • Sociaal en Cultureel Planbureau
 • mantelzorg

  Uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder 16- tot 24-jarigen blijkt dat het goed is voor jongeren om actief mee te doen in de samenleving. Maar er zitten ook grenzen aan die participatie. Vooral jongeren…

Lees meer

AV-media | De Handleiding – voor mentale gezondheid onder jongeren

 • Tim Senders / Geuren & Kleuren Media
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, financiële problemen, eenzaamheid

 ‘De Handleiding: voor mentale gezondheid onder jongeren’ is een podcast waar er met persoonlijke verhalen en verfrissende inzichten dieper ingaan wordt op de complexiteit van wat er in het hoofd van veel jongeren om gaat. Samen met ervaringsdeskundigen en experts…

Lees meer

AV-media | Podcast Waar Trek Jij De Lijn?

 • Waar Trek Jij De Lijn?
 • Middelengebruik

In deze podcast staat de vraag centraal: waar trek jij de lijn? Roos, Willem en Flo behandelen in de afleveringen thema’s rondom excessief middelengebruik onder studenten en gaan in discussie met verschillende interessante deskundigen om het onderwerp nog eens goed…

Lees meer

Netwerk | MIND Korrelatie, de online hulplijn

 • Stichting MIND
 • eenzaamheid, mentale weerbaarheid/veerkracht, psychische klachten, stress/prestatiedruk

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. MIND Korrelatie is een online hulplijn en biedt gratis anonieme, professionele hulp…

Lees meer

Tips | Cultuur sensitief werken – handvatten voor professionals

 • Pharos
 • Sociale binding

  Voor professionals in de zorg en het sociaal domein is cultuursensitief werken steeds belangrijker. Door aandacht te hebben voor de culturele achtergrond en waarden van patiënten/cliënten én die van jezelf, kun je afgestemde zorg en ondersteuning bieden. Maar hoe…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Running Therapie op Universiteit Twente

 • Universiteit Twente
 • Eenzaamheid, mentale weerbaarheid

  Erik Kemp was nog maar een paar weken voorzitter van de Student Union, toen hij in een depressie belandde. Hij vertelt dat het voor hem zou hebben geholpen als er iemand zou zijn die met hem een stukje zou…

Lees meer

Tips | De Vraagbaak: Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten

 • NJR-Hoofdzaken en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • psychische klachten

Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten Hoe ervaren jongeren met psychische klachten steun van familie, vrienden en andere naasten? Wat werkt en welke adviezen hebben ze voor naasten, voor jongeren zelf en voor hun hulpverleners. Dat werd gevraagd…

Lees meer

Training | The Lab of Life voor jongeren

 • The Lab of Life
 • veerkracht,preventie,begeleiding

  Voor onderwijsinstellingen en gemeenten die hun jongeren willen ondersteunen door middel van een preventieve en wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak biedt The Lab of Life mogelijkheden. Doel Jongeren leren dat je kunt veranderen door de regie te pakken over je…

Lees meer

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

 • 113 zelfmoordpreventie e.a.
 • suïcidepreventie

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt…

Lees meer

Onderzoek | ‘Jongerenperspectief op Prestatiedruk’

 • Erasmus University Rotterdam, YoungXperts
 • prestatiedruk

Jongeren en jongvolwassenen ervaren steeds vaker prestatiedruk, blijkt uit onderzoek van het platform YoungXperts. Het platform van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een manifest opgesteld genaamd 'Jongerenperspectief op Prestatiedruk' dat op 13 maart 2023 aan minister van Onderwijs, Cultuur en…

Lees meer

Actieplan | Studentenwelzijn gemeente Leiden

 • gemeente Leiden
 • studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het welzijn van studenten in de stad te verbeteren, vooral omdat de coronacrisis de urgentie hiervan heeft benadrukt. Als onderdeel van hun sociale impact programma heeft de gemeente twee studentambtenaren in dienst genomen…

Lees meer
Back To Top