Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Vereniging Hogescholen Term:Coronagerelateerd Datum initiatief:november 2021

Corona leidt tot record van bijna half miljoen hbo-studenten

Studiekeuze eerstejaarsstudenten

De instroom van eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs is dit studiejaar opnieuw toegenomen. Met 124.683 nieuwe eerstejaars studenten gaat het om een toename van 10 procent. Vooral opleidingen gericht op tekortsectoren, zoals de pabo, verpleegkunde en technische studies zijn populair. Het totale aantal ingeschreven studenten aan hogescholen steeg tot een record van 490.452 studenten. De stijging is grotendeels het gevolg van corona en de genomen maatregelen. Dit blijkt uit de definitieve instroomcijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert.

Impact corona 

De forse toename van het aantal eerstejaarsstudenten is grotendeels het gevolg van corona en de genomen maatregelen. Zo steeg het aantal studenten met een havo-vooropleiding met 12,2 procent, doordat er in 2020 geen centraal examen werd afgenomen en meer havisten slaagden voor hun eindexamen en kozen minder scholieren voor een tussenjaar. Daarbij werden ook meer mbo-studenten toegelaten tot het mbo.

Tekortsectoren 

Een grote toename is vooral te zien in de instroom van opleidingen die betrekking hebben tot sectoren waar grote tekorten zijn, zoals de pabo en verpleegkunde.

Specificaties nieuwsbericht

Back To Top