Skip to content
Initiatiefnemer: Movisie
Term: LGBTQIA2S+
Datum initiatief: maart 2021

Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen? Wat is de mening van Nederlanders over biseksualiteit en transgender personen? Komen LHBTI-personen uit de kast en hoe wordt daarop gereageerd? Wat is het effect van negatieve reacties op de gezondheid van LHBTI-personen?

Deze handreiking geeft antwoord op deze en andere vragen. Alle feiten en cijfers rond de belangrijkste vraagstukken over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen zijn uiteen gezet.

Doelgroep

De handreiking is onder meer geschikt voor lokale politici en beleidsmedewerkers bij het ontwikkelen van LHBTI-beleid en voor docenten op agogische, zorg- en pedagogische beroepsopleidingen bij het lesgeven over seksuele en genderdiversiteit en diversiteit in geslachtskenmerken.

Download hier de handreiking

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top