Skip to content
Initiatiefnemer: Trimbos Instituut; GGD GHOR Nederland
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 2021

Dit onderzoek vond plaats ten tijde van de derde coronagolf in het voorjaar van 2021, studenten volgden online les, horeca en sportscholen waren gesloten en er gold een avondklok. De monitor laat zien dat dit een groot effect heeft gehad om de mentale gezondheid van studenten. Ruim de helft van de studenten ervaarde psychische klachten, emotionele uitputtingsklachten en een kwart ervaarde levensmoeheid. Daarnaast blijkt dat meer dan een kwart van de studenten overmatig of zware drinker is en is vooral het gebruik van cannabis voor veel studenten normaal.

Deelrapport I – Mentale gezondheid

Voor het eerst is landelijk onderzocht hoe het staat met de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 28.000 studenten vulden hiervoor in het voorjaar van 2021 een online vragenlijst in. Ook is in kaart gebracht welke factoren met de mentale gezondheid van studenten samenhangen. De helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten (zoals angst en somberheid), van wie 12 procent in ernstige mate. Hun mentaal welbevinden (dat is: veerkracht, positieve mentale gezondheid en levenstevredenheid) is niet in balans. Er blijkt een samenhang te zijn tussen het mentaal welbevinden en psychische klachten: bij studenten met een sterke positieve mentale gezondheid of veerkracht komen minder vaak psychische klachten voor.

Deelrapport I I – Middelengebruik

Voor het eerst is landelijk onderzocht hoe het gaat met het middelengebruik van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 28.000 studenten vulden hiervoor in het voorjaar van 2021 een vragenlijst in over het gebruik van alcohol, drugs, tabak en over gamen. Ook is in kaart gebracht welke factoren met het middelengebruik samenhangen.

Specificaties

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top