Skip to content
Initiatiefnemer: ISO
Term: Stress/prestatiedruk
Datum initiatief: 2019

Een analyse van bestaande databronnen over studentenwelzijn in het hoger onderwijs

De afgelopen jaren is het welzijn van studenten steeds groter onderwerp van discussie geworden. Onderzoeken zoals die bij hogeschool Windesheim gaven reden tot zorgen. 68,9% van de ondervraagde studenten ervoer hoge tot zeer hoge druk en maar liefst een kwart van de studenten had last van burn-out klachten. Hoewel er van vele kanten zorgen werden geuit, was er ook kritiek. Zo zouden de klachten bij hun leeftijd en levensfase horen, maar zou ook het onderzoek niet representatief zijn. Maar niet alleen op Hogeschool Windesheim werd onderzoek gedaan naar het welzijn van studenten, ook instellingen zoals Hogeschool Inholland en de Radboud Universiteit deden op hun beurt onderzoek naar het welzijn van hun studenten. Stuk voor stuk onderzoeken waaruit naar voren kwam dat de druk op studenten hoog is en veel studenten psychische problemen ervaren.

Elk onderzoek was toegespitst op een eigen doelgroep en in elk onderzoek werden andere vragen gesteld, waardoor het onmogelijk was om conclusies te trekken over alle studenten aan het hogere onderwijs. Met deze analyse wil ISO een beter en representatiever beeld schetsen van het welzijn van studenten.

Specificaties

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

 

Evaluatie

  • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top