Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: NVAO, Inspectie van het onderwijs
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: maart 2022

Thematische analyse van de kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van COVID-19

De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. De onderwijskwaliteit bleef in grote lijnen overeind doordat hogescholen en universiteiten snel wisten om te schakelen naar online onderwijs en ze vervolgens dit systematisch verbeterden.

Studentenwelzijn onder druk

Het hoger onderwijs kon dankzij alle inspanningen doorgaan en de studievoortgang bleef op peil. Echter het algemene beeld van de kwaliteit van het onderwijs ten tijde van de COVID-19 maatregelen is gemengd. In het algemeen leed de studievoortgang er voor de meeste studenten niet onder. Tegelijkertijd zijn er wel serieuze zorgen: de leerervaring van studenten verschraalde en het studentenwelzijn kwam onder druk te staan. Ondanks de voordelen, zoals minder reistijd en een flexibelere tijdsindeling, is het grootste bezwaar het gebrek aan contact en interactie. Het welzijn van de studenten is door de coronacrisis en de coronamaatregelen onder druk komen te staan. De studenten ervaren gevoelens van somberheid, onzekerheid en eenzaamheid. Ze hebben moeite zich te concentreren en te motiveren. Studenten maken zich zorgen over een volwaardige studieloopbaan. Daarnaast is er een gemis aan sociale en persoonlijke vorming en het verwerven
van soft skills. Hierdoor voelen de studenten zich niet altijd volwaardig gekwalificeerd.

Focus analyse

Het rapport gaat onder andere in op de beoogde en gerealiseerde  leerresultaten, stakeholders, de onderwijsleeromgeving, bevindingen rondom toetsing, conclusies en geleerde lessen.

Specificaties

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Download het rapport 
  • Initiatiefnemers: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs.

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top