Skip to content
Initiatiefnemer: Dopmeijer et al.
Term: eenzaamheid, sociale binding, psychische klachten, stress/prestatiedruk
Datum initiatief: december 2022

Voor veel studenten is hun studietijd stressvol, gemarkeerd met vele ervaringen, uitdagingen en veranderingen in hun leven. Het studentenleven gaat voor veel studenten over het voldoen aan hoge verwachtingen, goede cijfers halen, een cv opbouwen, bouwen aan een goede carrière start en dat allemaal naast een sociaal rijk leven. Een van de gevolgen hiervan is dat er veel studenten zijn met burn-out verschijnselen met alle gevolgen van dien. Dit onderzoek van Dopmeijer et al. heeft onderzocht of er een verband is tussen prestatiedruk, eenzaamheid, sense of belonging enerzijds en anderzijds de drie dimensies van burn-out (emotionele uitputting, depersonalisatie en een verminderd gevoel van persoonlijke perstatie) bij studenten in het hoger onderwijs.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek van Dopmeijer et al. blijkt dat prestatiedruk, eenzaamheid en sense of belonging significante voorspellers zijn van burn-out symptomen. Met name de facetten die betrekking hebben op emotionele uitputting en depersonalisatie. Van al deze indicatoren blijkt sense of belonging de sterkste voorspeller te zijn van alle burn-out symptomen. Deze uitkomst sluit aan op eerder onderzoek, waaruit blijkt dat burn-out symptomen worden veroorzaakt door een onbalans tussen de eisen en hulpbronnen. Hoge eisen kunnen bij onvoldoende hulpbronnen leiden tot emotionele uitputting en een laag aantal hulpbronnen kan zorgen voor depersonalisatie.

Rol van de onderwijsinstelling; zorg voor ; sense of belonging

Uit het onderzoek blijkt dus dat de waarde van ‘sense of belonging’ groot is. Dit bevestigt de belangrijke rol van de context waarbinnen studenten studeren op het mogelijk ontwikkelen van burn-out symptomen. Als je spreekt over samenhorigheid, gaat het in de onderwijscontext veelal over het feit of studenten zich thuis voelen op de onderwijsinstelling. Dit samenhorigheidsgevoel neemt bij studenten toe naarmate zij zich sterker verbonden voelen met de onderwijsinstelling en de mensen die daar studeren of werkzaam zijn. Wanneer studenten het gevoel hebben dat zij niet horen of passen binnen de context van het onderwijs (de onderwijsomgeving) dan verhoogt het risico op emotionele uitputting en depersonalisatie.

Lees het gehele artikel hier

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top