Skip to content
Initiatiefnemer: Fontys
Datum initiatief: 2020

In Nederland zorgen elke dag bijna 5 miljoen mensen voor een naaste, ook wel mantelzorg genoemd. Niet alleen volwassenen bieden deze zorg, maar ook jongeren. Uit landelijk onderzoek is één op de vier jongeren (tot 24 jaar) mantelzorger. En dat kan erg zwaar zijn. Maar, weten ze wel dat ze mantelzorger zijn? En zijn ze in beeld bij docenten, slb’ers of decanen?

Doelen

In januari 2020 is het onderzoek ‘De vergeten student’ gestart met steun van Fontys for Society (thema’s Smart Society en Health). Het onderzoek had twee doelen:

  1. Inzicht krijgen in de wensen en behoeftes van de onderwijsprofessionals die met deze studenten te maken hebben, maar ook die van de studerende mantelzorgers zelf.
  2. De onderzoeksresultaten vertalen naar bruikbare (online) tools om zowel de studenten als de onderwijsprofessionals te ondersteunen om te zorgen dat studerende mantelzorgers hulp krijgen bij het succesvol afronden van hun opleiding.

Download de factsheet met de resultaten van de wensen en behoeftes van onderwijsprofessionals hier. 

Download de factsheet met de resultaten van de studerende mantelzorgers zelf hier. 

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

 

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is deels digitaal toegankelijk.
Back To Top