Skip to content
Initiatiefnemer: CBS
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 3 september 2021

Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

De coronacrisis heeft iedereen in meer of mindere mate beïnvloed. Uit veel onderzoek komt naar voren dat met name de jongeren en alleenstaande ouderen het mentaal zwaar hadden. Dit onderzoek laat zien hoe men zelf in de tweede helft van 2020 keek naar de coronaperiode en de veranderingen die corona(maatregelen) teweeg heeft gebracht op het gebied van de mentale gezondheid (eenzaamheid, somberheid, stress, angst), lichaamsbeweging en voeding, en rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik. Ook de ontwikkeling van de mentale gezondheid, beweging en voeding, en middelengebruik voorafgaand en tijdens de coronacrisis wordt geschetst.

Lees hier meer over het onderzoek

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

 

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk

 

Back To Top