Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Onderwijsinspectie Term:Coronagerelateerd Datum initiatief:12 oktober 2021

Gevolgen 16 maanden corona voor het hoger onderwijs

De Onderwijsinspectie deelt de resultaten van een onderzoek naar de invloed van zestien maanden corona op het hoger onderwijs. In het rapport is de tevredenheid van studenten met de onderwijskwaliteit en de inzet van de opleidingen tijdens studiejaar 2020-2021 onderzocht. Daarnaast is gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis voor de studieprestaties en de studievoortgang van verschillende groepen studenten.

Respondenten

De data zijn verzameld middels een digitale enquête die in mei en juni 2021 is uitgezet onder 1538 studenten in het hoger onderwijs die via een steekproef uit tienduizend ho-studenten zijn geselecteerd.

Centrale onderzoeksvragen

  • Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op verschillende aspecten van de kwaliteit van het onderwijs?
  • Welke gevolgen heeft dat voor de kwalificatie, allocatie, socialisatie en persoonsvorming van studenten?
  • Wat doen opleidingen om negatieve gevolgen te herstellen en positieve te behouden?

Deelvragen

  • Hoe tevreden zijn studenten met (verschillende aspecten van) de kwaliteit van hun opleiding in het studiejaar 2020-2021?
  • In hoeverre is volgens de studenten in het studiejaar 2020-2021 sprake van veranderingen in hun opleidingsprestaties (kwalificatie) als gevolg van de coronacrisis sinds maart 2020 en waar blijkt dat volgens hen uit?
  • Welke maatregelen heeft de opleiding volgens de studenten in het studiejaar 2020-2021 genomen om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij hun onderwijsbehoeften en ontwikkeling?
  • Welke maatregelen zijn volgens de studenten effectief en welke minder effectief en waarom?

Specificaties

Back To Top