Skip to content
Initiatiefnemer: Hogeschool Inholland
Term: sociale binding, preventie
Datum initiatief: oktober 2022

Dit onderzoek van de hogeschool Inholland is een verdiepend onderzoek naar het fenomeen verbondenheid en de rol van de docent hierbij.

Methodische aanpak:

Je kan de hogeschool zien als een leergemeenschap. Bij een leergemeenschap is het belangrijk dat er een gevoel van verbondenheid is tussen de docenten en de studenten. Innholland heeft een praktijkgericht onderzoek gedaan naar de elementen in de relatie tussen de docenten en studenten die een positieve invloed uitoefenen op:

 1. het gevoel van verbondenheid;
 2. het thuisvoelen op de onderwijsinstelling;
 3. de veerkracht van studenten.

Deze inzichten hebben zij verkregen door middel van semigestructureerde interviews met hun studenten. In totaal hebben zij 11 studenten geïnterviewd. Waarmee zij de volgende centrale vraag hebben beantwoord:

“Hoe komt verbondenheid met de opleiding tot stand en welke rol speelt de docent hierbij?”

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat studenten aangeven dat verbondenheid afhankelijk is van de mate waarin zij het gevoel hebben dat zij worden gezien en gehoord door zowel docenten als medestudenten. Hierbij is het ontstaan van een vertrouwensband belangrijk. Op basis van die vertrouwensband vervult de docent een rol als hulpbron wanneer een student in een stressvolle situatie terecht komt.

Het is dan ook belangrijk dat docenten tijd en aandacht besteden aan het ontwikkelen van een professionele vertrouwensband met diens studenten. Daarnaast helpt het docenten om tijdig te signaleren wanneer het niet goed gaat met een student en verlaagd het voor studenten de drempel om om hulp te vragen.

Op deze manier kan een goede relatie tussen docenten en hun studenten fungeren als een buffer tegen (ernstige) welzijnsproblemen.

Aanbevelingen voor docenten

 1. leer zo snel mogelijk de namen van je studenten
 2. creëer ruimte voor persoonlijke aandacht
 3. achterhaal de behoefte van studenten
 4. help studenten om met elkaar in verbinding te komen
 5. waarborg een sociaal veilige context
 6. heb oog voor de groepsdynamiek
 7. geef het goede voorbeeld door zelf open te zijn
 8. besteed aandacht en tijd aan het ontwikkelen van een vertrouwensband
 9. maak hulpbronnen zichtbaar
 10. stimuleer studentparticipatie
 11. wees je bewust van de rol die een slb-er of coach heeft

Download hier het onderzoeksrapport

Meer informatie over de initiatiefnemers en het onderzoek

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

 • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.

Doorlooptijd initiatief

 • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

 • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

 • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top