Skip to content
Initiatiefnemer: European University Association
Term: digitalisering
Datum initiatief: maart 2023

Onderzoek | Impact digitalisering op staf- en studentenwelzijn

Vanuit het Europese project Erasmus+ DIGI-HE zijn de behoeften en welzijn van studenten en onderwijsprofessionals onderzocht met specifiek aandacht voor digitaal leren en onderwijzen in het hoger onderwijs.

De resultaten van deze activiteiten zijn samengevat in een paper, dat afsluit met een overzicht van uitdagingen, belangrijke overwegingen en aanbevelingen, die instellingen nuttig kunnen vinden om hun studenten en personeel gerichte en effectieve ondersteuning te bieden. De aanbevelingen zetten we hieronder uiteen.

Beleidsaanbevelingen voor onderwijsinstellingen

  1. Het welzijn van studenten en personeel moet onderdeel zijn van het beleid en de strategieën van de instelling, als onderdeel van de cultuur van de instelling. Het beleid en de strategieën moeten duidelijk worden gecommuniceerd en toegepast worden door zowel personeel als studenten.
  2.  Commitment om met regelmaat eerlijke en open gesprekken met personeel en studenten te voeren op alle lagen van de onderwijsinstelling met terugkerende feedbackmogelijkheden.
  3. De leiding moet op alle niveaus van de instelling het goede voorbeeld geven en zichtbaar de normen en praktijken handhaven die het welzijn ondersteunen.
  4. De instellingen moeten prioriteit geven aan investeringen, infrastructuur en middelen voor beter welzijn en accepteren dat er compromissen nodig zijn om een welzijnscultuur te creëren.
  5. Studenten en onderwijspersoneel moeten als gelijke actoren betrokken worden en de ruimte krijgen de onderwijsgemeenschap in welzijn te ondersteunen.
  6. Erkennen en belonen van uitzonderlijke inspanningen van studenten en personeel, daarbij rekeninghoudend met hun persoonlijke en professionele omstandigheden en grenzen.
  7. Vaststellen en het duidelijk communiceren van institutionele waarden en verwachtingen met een gedragscode. De communicatie hiervan  moet samengaan met hoe studenten en personeel deze code moeten naleven.
  8. Onnodige hiërarchieën moeten tot een minimum worden beperkt.
  9. Continue reflectie op de benadering van studentenwelzijn, verbeterpunten en mogelijkheden om welzijn te verankeren in de cultuur van de onderwijsinstelling.

Specificaties

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top