Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:University of Sydney, UNSW Sydney, University of Oxford Term:Mentale weerbaarheid/veerkracht Datum initiatief:maart 2020

Onderzoek | Inzicht in emoties is bijna even belangrijk als IQ voor academisch succes van studenten

Uit het onderzoek blijkt dat het inzicht van studenten om emoties te begrijpen een bijna even groot aandeel heeft in de cijfers van de student als hun IQ. Dit inzicht om emoties te begrijpen is een aspect van iemands emotionele intelligentie.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie wordt over het algemeen omschreven als het vermogen om je eigen emoties en die van anderen waar te nemen, te gebruiken, te begrijpen en te beheersen. Dit wordt “emotionele intelligentie van het vermogen” genoemd. Soms wordt daarbij ook karaktereigenschappen als optimisme, impulsbeheersing en het vermogen om jezelf te motiveren aan toegevoegd. Dit wordt “gemengde emotionele intelligentie” genoemd, omdat het een mengeling is van vermogens en karaktereigenschappen.

Invloed op hogere academische prestaties

In het onderzoek worden drie redenen gegeven als verklaring voor de invloed van emotionele intelligentie op hogere academische prestaties.

  1. Studenten met een hogere emotionele intelligentie kunnen hun “academische emoties” reguleren. Studenten kunnen zich angstig voelen over toetsen en prestaties. Ze kunnen zich verveeld voelen bij het leren van verplichte, maar saaie stof. En ze kunnen zich gefrustreerd of teleurgesteld voelen wanneer ze hun best doen maar een taak toch niet helemaal onder de knie krijgen. Studenten die deze emoties kunnen reguleren zullen meer bereiken.
  2. Studenten met een hogere emotionele intelligentie kunnen betere sociale relaties aangaan met hun klasgenoten en leraren. Zij kunnen hulp krijgen met schoolwerk of met sociale en emotionele behoeften wanneer zij die nodig hebben.
  3. Veel niet-technische academische vakken vereisen een begrip van menselijke emoties en sociale relaties als een inherent onderdeel van de leerstof. Het analyseren van universele thema’s als liefde en verraad in de toneelstukken van Shakespeare vereist niet alleen verbale vaardigheden, maar ook emotionele kennis en vaardigheid. Het analyseren van de rol van charismatische leiders bij de opkomst van fascistische regimes vereist evenzeer sociale kennis en analyse.

Specificaties

  • Onderwijssector: niet onderwijsspecifiek
  • Download hier het onderzoek
  • Initiatiefnemer: University of Sydney, UNSW Sydney, University of Oxford

 

Back To Top