Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 29 maart 2022

Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs

De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar de kennisbehoefte op het gebied van toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Er blijkt een duidelijke kennisbehoefte te zijn, met name op het gebied van aansluiting en facilitering van de studievoortgang. Ook bevelen de onderzoekers aan om onderzoek te financieren naar instromen en begeleiding van specifieke groepen.

Kennisbehoeften op thema

In de 11 focusgroep-interviews kwamen kennisbehoeften op zeven verschillende thema’s in meerdere gesprekken naar voren. Deze worden in het rapport verder toegelicht:

  1. In kaart brengen van goede begeleidingsstructuren
  2. Kennis over diversiteit en inclusie
  3. Inzicht in instroom-, doorstroom- en uitval-gegevens en verklarende factoren
  4. Effecten van selectieprocedures, en relatie met studiesucces
  5. Ervaringsverhalen en perspectieven van studenten
  6. Studievoorlichting, studiekeuze en randvoorwaarden
  7. Organisatie van veranderingsprocessen

Specificaties

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top