Skip to content
Initiatiefnemer: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 29 maart 2022

De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar de kennisbehoefte op het gebied van toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Er blijkt een duidelijke kennisbehoefte te zijn, met name op het gebied van aansluiting en facilitering van de studievoortgang. Ook bevelen de onderzoekers aan om onderzoek te financieren naar instromen en begeleiding van specifieke groepen.

Kennisbehoeften op thema

In de 11 focusgroep-interviews kwamen kennisbehoeften op zeven verschillende thema’s in meerdere gesprekken naar voren. Deze worden in het rapport verder toegelicht:

 1. In kaart brengen van goede begeleidingsstructuren
 2. Kennis over diversiteit en inclusie
 3. Inzicht in instroom-, doorstroom- en uitval-gegevens en verklarende factoren
 4. Effecten van selectieprocedures, en relatie met studiesucces
 5. Ervaringsverhalen en perspectieven van studenten
 6. Studievoorlichting, studiekeuze en randvoorwaarden
 7. Organisatie van veranderingsprocessen

 

Download hier het onderzoeksrapport. 

Meer informatie over de behoeftepeiling

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

 • Het initiatief is geëvalueerd

Doorlooptijd initiatief

 • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

 • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

 • De content is niet volledig digitaal toegankelijk
Back To Top